Featured

Ohňostroje sú nebezpečné pre vtáctvo, predídeme tomu dodržiavaním pravidiel

Tlačová správa 30. decembra 2015, Bratislava Silvester TS2015
S blížiacim sa príchodom nového roka je aktuálna otázka, aký vplyv má obľúbená zábava - používanie pyrotechniky, na vtáctvo. V minulosti sa objavilo niekoľko prípadov, kedy pri používaní pyrotechniky, najmä ohňostrojov, petárd a pod., došlo k úhynu vtáctva, pričom niekedy sa jednalo aj o kŕdeľ desiatok či dokonca stoviek jedincov. Pre vtáky môžu byť takéto nástroje nebezpečné z viacerých hľadísk. Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) vytvorili pravidlá, aby ľudia mohli oslavovať koniec roka ohľaduplne. Verejnosť ich nájde na webovej stránke www.dravce.sk.


„V prípade priameho kontaktu pyrotechniky dochádza u vtákov k popáleninám, problémy môžu spôsobiť aj chemikálie, ktoré pyrotechnika obsahuje, najmä keď sa dostanú do dýchacej alebo tráviacej sústavy vtáctva. Samotná hlučnosť v neposlednom rade môže viesť k poškodeniu sluchových orgánov a samozrejme k stresu. Vtáky sú plašené z miest, kde odpočívajú, často vo väčších kŕdľoch, napríklad z kríkov, stromoradí, vodných plôch a podobne a sú vystresované “, hovorí Lucia Deutschová z RPS.


„Najviac pyrotechniky sa používa v tme, kedy už vtáky zanocovali (s výnimkou sov), čím je vplyv ešte rušivejší a nepríjemnejší. V tme sa rozospaté vtáky (napríklad sýkorky, brhlíky, kôrovníky) orientujú ťažšie. Následné nočné prelety spôsobujú zbytočnú stratu tukových, ako aj energetických zásob, nazbieraných počas krátkeho zimného dňa, čo môže byť pre zimujúce vtáctvo osudné. Väčšiu štúdiu robili švajčiarski ornitológovia na Ženevskom a Bodamskom jazere, kde sa zameriavali na vplyv silvestrovského ohňostroja na vodné vtáctvo. Odborníci potvrdili pokles vtáctva medzi 31.decembrom a 1.januárom na približne polovicu. Vtáctvo mohutne opúšťalo hlučné miesta a hľadalo kľudnejšie územia, pričom odlet z rušivých miest bol masívny – v priebehu niekoľkých minút opustilo lokalitu až 4000 vtákov. Je teda zrejmé, že kým sa niektorí ľudia pri hlučných a svetelných efektoch zabávajú, vtáctvo a iné živočíchy trpia. Nechávame na zvážení verejnosti, či je použitie pre prírodu agresívneho spôsobu osláv nevyhnutné, alebo si vieme príchod nového roka pripomenúť s rešpektom k životu okolo nás“, vysvetľuje Roman Slobodník z RPS.


Pre milovníkov prírody odporúčame dodržiavať niekoľko pravidiel, ktoré môžu pomôcť predísť zbytočným úmrtiam, zraneniam, či stresovaniu vtáctva“, uzatvára Slobodník:
1. Namiesto hlučných delobuchov a ohromujúcich svetelných efektov zvoľte napríklad prskavky, alebo sviečky.
2. Ak sa pyrotechniky neviete vzdať, vyberte si takú, ktorá má len malý dosah – čo sa týka hlučnosti aj svetelných efektov.
3. Nepoužívajte pyrotechniku v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo, alebo iné zvieratá – vyhýbajte sa porastom stromov či kríkov, vodným plochám, parkom, cintorínom, záhradám a ďalším miestam, ktoré zver s obľubou využíva na odpočinok. Ak vtáctvo či iné zvieratá nevidíte, neznamená to, že tam nie sú. Hluk a svetelné efekty ich môžu vyhnať z úkrytu, čo je pre ne rizikové. Keď sa vyhnete vyššie uvedeným plochám, zabránite tiež možnému vzniku požiaru.
4. Pred použitím pyrotechniky odstráňte aspoň 1 deň predtým (resp. čo najskôr) všetky kŕmidla a iné lákadlá pre vtáctvo. Ak nie je možné ich odstrániť, zakryte ich tak, aby neboli pre vtáctvo zaujímavé.
5. Pyrotechniku použite na bezpečných lokalitách až po úplnom zotmení, počas súmraku a brieždenia sú viaceré vtáky ešte aktívne.
6. Po použití odstráňte všetky zvyšky materiálov, ktoré môžu ešte stále obsahovať toxické látky.
7. Pozorne dodržiavajte pokyny – návod na použitie pyrotechniky, ktorú sa chystáte použiť. Tieto pokyny často obsahujú aj zásady pre ochranu domácich zvierat a voľne žijúcich živočíchov.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Roman Slobodník, Ochrana dravcov na Slovensku, 0907 026 107, Lucia Deutschová, Ochrana dravcov na Slovensku, 0911 219 520

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd