Featured

Kriticky ohrozený sokol má na Slovensku viacero nocovísk

Falco vespertinus samec2 Tlačová správa 13.októbra 2015,Bratislava

Minulý týždeň sa ukončilo medzinárodné sčítanie sokolov červenonohých, ktoré začalo v auguste a trvalo spolu 8 týždňov. Prebiehalo na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v Srbsku. Sokol červenonohý sa pred migráciou združuje na dravca netypicky do kŕdľov a v týchto zoskupeniach prelietava územím viacerých krajín. Okrem toho, že sa takýmto sčítaním zistí počet sokolov, predovšetkým sa potvrdí, v ktorých lokalitách sa vyskytuje a ochranárske opatrenia na jeho záchranu sa budú cielene uskutočňovať v ním preferovaných územiach. V súčasnosti sú už všetky sokoly červenonohé na ceste do subsaharskej Afriky.

„So sčítaním kriticky ohrozeného sokola červenonohého sme na Slovensku začali v roku 2014, kedy sme sa pridali k maďarským partnerom, ktorí takto lokalizujú nocoviská a následne sa snažia tie najvýznamnejšie zachovať a ochrániť pred prípadným ohrozením (výrub remízok, zastavanie plochy a pod.). Tento rok sme začali 19. augusta a každú ďalšiu stredu sme niekoľko hodín pozorovali na šiestich lokalitách ich počet. Sokol červenonohý na Slovensku hniezdil v tomto roku iba na jedinej lokalite, okrem tejto sme kontrolovali tiež bývalé hniezdiská – na Dolnom Považí, v Úľanskej mokradi a tiež na významných migračných trasách na strednom Považí a na Turci. Územia, kde sokol pred migráciou nocuje, sa mu môžu zapáčiť a budúci rok v nich môže zahniezdiť. Posledným dňom sčítavania bol 7. október. Najviac jedincov – až 53, bolo na Slovensku zaznamenaných začiatkom septembra. Posledné sokoly boli u nás pozorované počas sčítania v polovici septembra – vtedy sme ich napočítali 25 a spolu s ostatnými troma uvedenými krajinami to bol tohoročný rekordný týždeň s celkovým počtom 6 915 sokolov ,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

samicka sokol cervenonohy Jozef Chavko „Sokol červenonohý sa v kŕdľoch dobre počíta. V takýchto menších či väčších zoskupeniach smeruje na zimoviská v subsaharskej Afrike (Namíbia, Botswana a pod.). Z hľadiska vtáčieho sťahovania je zaujímavý údaj o samčekovi, ktorý bol vybavený satelitnou vysielačkou, počas jesennej a jarnej migrácie nalietal spolu viac ako 33 tisíc kilometrov, čo je unikátny údaj z hľadiska migrácie,“ upresňuje Slobodník.

Návratu najväčšieho „fešáka medzi dravcami“ napomáha projekt LIFE, podporený Európskou komisiou, ktorý realizuje organizácia RPS v spolupráci s maďarskými kolegami, Štátnou ochranou prírody SR a s podporou Ministerstva životného prostredia od roku 2012 a potrvá do roku 2017. „Práve Maďarsko je výborným príkladom ochrany tohto druhu, pretože v priebehu necelých desať rokov sa tu podarilo zdvojnásobiť populáciu (zo 600 na viac ako 1300 párov). Na Slovensku bol sokol pozorovaný na všetkých projektových lokalitách západného Slovenska, čo je prísľub pre opätovné zahniezdenie druhu. Kým si sokol v zime oddýchne v Afrike, budeme naďalej pokračovať v aktivitách na jeho záchranu, napr. zlepšením umelých hniezdnych možností – inštaláciou búdok, zlepšením prirodzených hniezdnych možností – legislatívnou ochranou straky, havrana a vrany ako prirodzených staviteľov hniezd (sokoly si hniezda nestavajú), zlepšením hniezdnych biotopov – výsadbou pôvodnej nelesnej drevinovej vegetácie (duby, javory, jasene, vŕby, topole, moruše), poradenstvom v oblasti aplikovania prírode blízkeho poľnohospodárstva a ďalšími aktivitami,“ uzatvára Slobodník.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Roman Slobodník, 0907 026 107, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., odborný koordinátor projektu Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline

Doplňujúce informácie:
Viac informácií o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stránke www.falcoproject.eu

Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

banner loga falcoprojekt

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd