nase sk dravce2

nase sk sovy2

Kaňa popolavá (Circus pygargus)

Kuvik obyčajný (Athene noctua)

Orol kráľovský (Aquila heliaca)

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

Výrik lesný (Otus scops)

Výr skalný (Bubo bubo)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.