Featured

Haje červené zo severovýchodného Slovenska sú na ceste do južnej Európy

 DSC0839 Tlačová správa 20.októbra 2015

Ochrana dravcov na Slovensku v súčasnosti ukončuje Malé členské projekty za rok 2015. Jedným z nich je aj Monitoring hniezdnej populácie haje červenej na severovýchodnom Slovensku. Haja červená patrí u nás k najviac ohrozeným druhom vôbec, početnosť jej hniezdnej populácie sa odhaduje na posledných 10-15 párov pre celé územie Slovenska. V severovýchodnej časti Slovenska v posledných troch rokoch hniezdili už len 1-2 páry a to v oblasti mimo chránených území. Cieľom projektu bolo okrem iného dohľadať hniezda týchto posledných párov a zabezpečiť ich ochranu. V súčasnosti sú už haje zo severovýchodného Slovenska na ceste do južnej Európy, kde budú zimovať.

„Do polovice 20. storočia bola haja červená u nás pravidelne sa vyskytujúcim druhom. Potom však vplyvom zmien v krajine, zvýšenej chemizácie, priamym prenasledovaním a ďalších faktorov jej stavy výrazne poklesli. Patrí medzi najohrozenejšie dravce u nás. V minulosti sa výraznou mierou na znížení počtu hají podieľalo trávenie, ktoré žiaľ pretrváva aj v súčasnosti a spolu s neusmernenou lesohospodárskou činnosťou je najvážnejšou hrozbou pre populáciu tohto vzácneho vtáčieho druhu. Pri hospodárskej činnosti v našich lesoch dochádza k významnému poškodzovaniu jej hniezdnych biotopov, k vyrušovaniu počas reprodukčného obdobia, kedy rodičia opustia hniezdo s násadou alebo malými mláďatami. Často dochádza aj priamo k výrubu hniezdneho stromu. Žiaľ hrozí, že tieto pretrvávajúce negatívne faktory by v najbližších rokoch mohli viesť k vyhynutiu haje červenej ako hniezdiaceho druhu na Slovensku. Z týchto dôvodov sa v rámci Malého členského projektu vykonával monitoring nielen na existujúcich, ale aj historických a potenciálnych lokalitách v Beskydskom predhorí, v Ondavskej vrchovine a v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina,“ hovorí Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

 DSC0900 „Podarilo sa nám nájsť hniezda dvoch párov hají červených, v jednom hniezde boli 3 mláďatká a v druhom jedno. Počas celej doby hniezdenia sme obidve lokality často kontrolovali za účelom eliminácie prípadného negatívneho zásahu zo strany človeka, aby mláďatá úspešne vyleteli z hniezd. Projekt preto považujeme za veľmi úspešný“, zdôrazňuje Vladimír Pečeňák, jeden z riešiteľov projektu.

„Naše haje zimujú v južnej Európe, zo svojich hniezdisk na severovýchodnom Slovensku odleteli začiatkom októbra a ich návrat predpokladáme v marci. Okolo hniezd hají plánujeme v spolupráci s príslušnými okresnými úradmi a Štátnou ochranou prírody vyhlásiť ochrannú zónu tak, aby sme maximálne zabezpečili ich ochranu (napr. pred výrubom, výstavbou a pod.). Tento rok sme zmonitorovali spolu 18 existujúcich a historických lokalít, ktoré skontrolujeme aj na budúci rok, “ dopĺňa Štefan Mikiara, člen RPS, ktorý projekt realizoval.

„Stav populácie haje červenej na Slovensku je stále kritický. Za posledné 4 roky sa mierne zlepšila situácia na Záhorí, celková situácia na Slovensku je však naďalej vážna. Nevyhnutným predpokladom pre záchranu tohto druhu je zabezpečenie monitoringu celej hniezdnej populácie a ochrany každého hniezda. Veľmi závažným a neustále sa opakujúcim problémom je predovšetkým vykladanie otrávených návnad – najčastejšie v podobe mäsa napusteného zakázaným karbofuránom. Haja červená, rovnako ako mnohé iné druhy dravcov, sa živí aj zdochlinami, čím plní v prírode svoju dôležitú sanitárnu funkciu. Je preto nesmierne dôležité, aby sa prípady otráv už neopakovali a populácia tohto dravca dostala šancu na stabilizáciu,“ uzatvára Maderič.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Boris Maderič, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0904 260301, Ochrana dravcov na Slovensku

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd