nase sk dravce2

nase sk sovy2

Haje červené zo severovýchodného Slovenska sú na ceste do južnej Európy

 DSC0839 Tlačová správa 20.októbra 2015

Ochrana dravcov na Slovensku v súčasnosti ukončuje Malé členské projekty za rok 2015. Jedným z nich je aj Monitoring hniezdnej populácie haje červenej na severovýchodnom Slovensku. Haja červená patrí u nás k najviac ohrozeným druhom vôbec, početnosť jej hniezdnej populácie sa odhaduje na posledných 10-15 párov pre celé územie Slovenska. V severovýchodnej časti Slovenska v posledných troch rokoch hniezdili už len 1-2 páry a to v oblasti mimo chránených území. Cieľom projektu bolo okrem iného dohľadať hniezda týchto posledných párov a zabezpečiť ich ochranu. V súčasnosti sú už haje zo severovýchodného Slovenska na ceste do južnej Európy, kde budú zimovať.

„Do polovice 20. storočia bola haja červená u nás pravidelne sa vyskytujúcim druhom. Potom však vplyvom zmien v krajine, zvýšenej chemizácie, priamym prenasledovaním a ďalších faktorov jej stavy výrazne poklesli. Patrí medzi najohrozenejšie dravce u nás. V minulosti sa výraznou mierou na znížení počtu hají podieľalo trávenie, ktoré žiaľ pretrváva aj v súčasnosti a spolu s neusmernenou lesohospodárskou činnosťou je najvážnejšou hrozbou pre populáciu tohto vzácneho vtáčieho druhu. Pri hospodárskej činnosti v našich lesoch dochádza k významnému poškodzovaniu jej hniezdnych biotopov, k vyrušovaniu počas reprodukčného obdobia, kedy rodičia opustia hniezdo s násadou alebo malými mláďatami. Často dochádza aj priamo k výrubu hniezdneho stromu. Žiaľ hrozí, že tieto pretrvávajúce negatívne faktory by v najbližších rokoch mohli viesť k vyhynutiu haje červenej ako hniezdiaceho druhu na Slovensku. Z týchto dôvodov sa v rámci Malého členského projektu vykonával monitoring nielen na existujúcich, ale aj historických a potenciálnych lokalitách v Beskydskom predhorí, v Ondavskej vrchovine a v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina,“ hovorí Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

 DSC0900 „Podarilo sa nám nájsť hniezda dvoch párov hají červených, v jednom hniezde boli 3 mláďatká a v druhom jedno. Počas celej doby hniezdenia sme obidve lokality často kontrolovali za účelom eliminácie prípadného negatívneho zásahu zo strany človeka, aby mláďatá úspešne vyleteli z hniezd. Projekt preto považujeme za veľmi úspešný“, zdôrazňuje Vladimír Pečeňák, jeden z riešiteľov projektu.

„Naše haje zimujú v južnej Európe, zo svojich hniezdisk na severovýchodnom Slovensku odleteli začiatkom októbra a ich návrat predpokladáme v marci. Okolo hniezd hají plánujeme v spolupráci s príslušnými okresnými úradmi a Štátnou ochranou prírody vyhlásiť ochrannú zónu tak, aby sme maximálne zabezpečili ich ochranu (napr. pred výrubom, výstavbou a pod.). Tento rok sme zmonitorovali spolu 18 existujúcich a historických lokalít, ktoré skontrolujeme aj na budúci rok, “ dopĺňa Štefan Mikiara, člen RPS, ktorý projekt realizoval.

„Stav populácie haje červenej na Slovensku je stále kritický. Za posledné 4 roky sa mierne zlepšila situácia na Záhorí, celková situácia na Slovensku je však naďalej vážna. Nevyhnutným predpokladom pre záchranu tohto druhu je zabezpečenie monitoringu celej hniezdnej populácie a ochrany každého hniezda. Veľmi závažným a neustále sa opakujúcim problémom je predovšetkým vykladanie otrávených návnad – najčastejšie v podobe mäsa napusteného zakázaným karbofuránom. Haja červená, rovnako ako mnohé iné druhy dravcov, sa živí aj zdochlinami, čím plní v prírode svoju dôležitú sanitárnu funkciu. Je preto nesmierne dôležité, aby sa prípady otráv už neopakovali a populácia tohto dravca dostala šancu na stabilizáciu,“ uzatvára Maderič.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Boris Maderič, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0904 260301, Ochrana dravcov na Slovensku

Tlačové správy r.2015

Copyright © 2015. All Rights Reserved.