nase sk dravce2

nase sk sovy2

Mláďa orla kráľovského dostalo adoptívnych rodičov

Orol caka na premiestnenie 2 Tlačová správa 9.júla 2015

Orol kráľovský je ohrozený v celej Európe, hniezdi v západnej a východnej časti Slovenska v počte do 40 párov a je najvzácnejším druhom orla hniezdiaceho na Slovensku. Práve pre jeho ohrozenosť sú hniezda orla kráľovského počas hniezdneho obdobia každý rok kontrolované odborníkmi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) tak, aby sa zabezpečilo vyvedenie čo najväčšieho počtu mláďat. Pri kontrole jedného z hniezd sa zistilo, že rodičia opustili jedno mláďa na hniezde, pravdepodobne z dôvodu rušenia. Mláďa bolo odobraté z hniezda, prikŕmené a bolo vložené do hniezda k náhradným rodičom, ktorí ho už začali prikrmovať.

„Počas pravidelnej kontroly hniezd orlov kráľovských sme pri Nitre v pohorí Tríbeč zaregistrovali masívnu a agresívnu ťažbu lesných porastov v bezprostrednom okolí hniezda, kde bolo vyťažených 11 pásov lesa so špeciálnymi štiepkarskymi strojmi. Počas ťažby boli vytrhávané stromy aj s koreňmi, stroje vydávali enormný hluk a spôsobovali výraznú prašnosť. Toto všetko mohlo byť príčinou faktu, že dospelé orly opustili hniezdnu lokalitu a svoje mláďa vo veku približne 60 dní, ktoré zo strachu pred rušivými vplyvmi nedokázali už ani nakŕmiť. Počas približne 4-5 dní sme chodili hniezdo kontrolovať z diaľky a po zistení, že sa rodičia na hniezdo nevrátili, sme mláďa prikrmovali. Po nástupe horúčav, keď už hrozilo, že mláďa na hniezde bez opatery rodičov uhynie aj pre nedostatok tieňa, sme sa rozhodli mláďa z hniezda odniesť," hovorí Jozef Chavko, predseda RPS.

Ako Chavko dodáva: „Orlíča, ktoré sme nazvali Karol, bolo v našej opatere len niekoľko dní a dnes sme ho vložili do hniezda iného páru, kde je už jedno mláďa v rovnakom veku. Je to samička, ktorú sme nazvali Katka a veríme, že sa o svojho adoptívneho brata dobre postará. V poobedňajších hodinách sme pri kontrole hniezda zaregistrovali, že rodičia prikrmujú obe mláďatá. Budeme naďalej pozorne sledovať, či adopcia prebehne úspešne a noví rodičia sa postarajú o obe mláďatá a či tieto úspešne vyletia z hniezda. Každý takto zachránený jedinec má pre nás nesmiernu cenu pre udržanie populácie týchto majestátnych a ohrozených dravcov na Slovensku."

„Záštitu nad ochranou orla kráľovského prevzala Západoslovenská energetika, a.s. a stala sa hlavným finančným podporovateľom tohto druhu na západnom Slovensku. Sme hrdí na to, že i vďaka nášmu finančnému príspevku môžeme pomôcť chrániť najvzácnejšieho orla na Slovensku," povedal Peter Bednár zo Západoslovenskej energetiky, a.s.

Tlačové správy r.2015

Copyright © 2015. All Rights Reserved.