Featured

Slovensko sa počas chladných dní stáva domovom pre severské druhy

Myšiak severský IMG 5269 Tlačová správa Bratislava, 29.októbra 2015

Vtáky patria medzi typických predstaviteľov živočíchov, o ktorých je známe, že migrujú. Sťahovavé druhy vtákov, žijúce u nás počas leta, sú už takmer všetky na svojich zimoviskách. Oveľa menej známy je však fakt, že i na Slovensko prilietajú druhy, ktoré sa u nás zdržia len niekoľko mesiacov a už na jar odletia. Z dravcov patrí medzi takéto druhy napríklad kaňa sivá, sokol kobec alebo myšiak severský. Nachádzajú u nás priaznivejšie podmienky na prezimovanie. Počas migrácie musia operence čeliť rôznym prekážkam, napríklad i stretu s nadzemným elektrickým vedením. Na Slovensku sa budú nebezpečné úseky pre vtáky ekologizovať.

„Chladné a zimné dni sú pre vtáky náročnejšie, počas krátkych dní si musia nájsť dostatok potravy a počas dlhých nocí spotrebujú viac energie, pretože sa potrebujú vyhriať. Práve teraz vytvárajú mnohé druhy kŕdle, vďaka ktorým ľahšie nájdu dostupnú potravu a zároveň majú väčšiu šancu, že si včas všimnú predátora. Typickým príkladom sovy, ktorá vytvára kŕdle, je krásna a veľmi obľúbená myšiarka ušatá. V tomto období k nám zalietavajú i myšiarky zo severovýchodu Európy. Cez deň odpočívajú v intravilánoch obcí, najčastejšie v skupinách ihličnatých stromoch na cintorínoch, v parkoch, areáloch kostolov, škôl, zdravotníckych zariadení alebo v záhradách. Vyskytnú sa i mimo intravilánu. Občania nám najčastejšie telefonujú práve s informáciou, že sa u nich v záhrade na ihličnatom strome usídlili myšiarky. Za súmraku sa rozlietavajú a začínajú loviť, ich potravou sú predovšetkým hlodavce“, hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

Kaňa sivá 005 „Cez naše územie niektoré druhy tiahnu – ako napríklad kršiak rybožravý. Iné k nám prilietavajú zo severských krajín, pretože tu nájdu vhodnejšie podmienky na prezimovanie. Počas ciest čelia vtáky mnohým prekážkam, jednou z nich je sieť nadzemných elektrických vedení, do ktorých vtáky narážajú. Slovensko je pre iné krajiny veľkým príkladom pri riešení tohto problému. Vďaka projektu LIFE Energia sa identifikujú elektrické vedenia, pri ktorých veľmi často dochádza ku kolíziám s vtáctvom. Tieto nebezpečné úseky sa budú následne ekologizovať takými ochrannými prvkami, ktoré si vtáky včas všimnú a vedenie tak nadletia. K druhom, ktoré u nás možno pozorovať len v tomto období, patrí napríklad kaňa sivá. Jej početnosť v zimnom období na Slovensku sa odhaduje na 3 000 až 5 500 jedincov. Vyskytuje sa u nás najmä na poliach a lúkach v blízkosti rybníkov a močiarov, v čase od konca októbra do konca apríla. Prvé kane sme už zaznamenali počas ich večerného sčítavania, ktoré robíme spolu s našimi členmi na viacerých lokalitách“, hovorí Lucia Deutschová z RPS.

Myšiarka ušatá 002a „Ďalším druhom, ktorý k nám pravidelne prilieta na zimu, je myšiak severský. Je väčší príbuzný nášho myšiaka lesného, hniezdi v Škandinávii a Rusku a u nás pravidelne zimuje. Početnosť v jednotlivých rokoch silno kolíše, pravdepodobne v súvislosti s kolísaním početnosti hrabošov a lumíkov a s klimatickými podmienkami na severe Európy. Odhadom 800 až 2 500 jedincov sa u nás zdrží iba do apríla. Naším cieľom je vytvoriť pre dravce také podmienky, aby sa u nás naďalej zdržiavali a pomáhali plniť svoju dôležitú sanitárnu funkciu“, uzatvára Roman Slobodník.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Lucia Deutschová, manažérka projektu LIFE Energia, 0911 219 520, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Roman Slobodník, 0907 026107, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Doplňujúce informácie:

Projekt LIFE Energia podporila Európska únia, prostredníctvom programu LIFE. Významným prínosom projektu je zlepšenie stavu prioritných druhov vtákov v trinástich projektových chránených vtáčích územiach, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000. Projekt realizujú organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR, s podporou Ministerstva životného prostredia SR, od septembra 2014 do decembra 2019.Všetky informácie o projekte nájdete na www.lifeenergia.sk a www.facebook.com/lifeenergia.sk.

Foto: Stanislav Harvančík

lifeenergia sk 550

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd