Pracovné skupiny

Na Slovensku pravidelne hniezdi 17 druhov dravcov a 9 druhov sov. Pre získanie čo najpresnejších údajov o ich početnosti, rozšírení a príčinách ohrozenia pôsobia v rámci Ochrany dravcov na Slovensku pracovné skupiny zamerané na jednotlivé druhy dravcov a sov. Členovia pracovných skupín vykonávajú pravidelný monitoring hniezdnej produktivity, faktorov ohrozenia, potravnej ponuky, hniezdnych biotopov. Veľký dôraz je kladený na zabezpečenie úspešného vyvedenia mláďat. Pri hniezdach sokolov sťahovavých, sokolov rárohov, orlov skalných a kráľovských, ktoré boli ohrozené vyrušovaním a vykradnutím bolo realizované stráženie; v okolí hniezd ohrozených ťažbou (najmä u orlov kráľovských, krikľavých a hají červených) boli v spolupráci s Obvodnými úradmi životného prostredia vyhlasované bezzásahové, ochranné zóny. Vďaka monitoringu, dohľadaniu hniezd a spolupráci s úžívateľmi pozemkov boli pred zničením žatevnými prácami zachránené hniezda kaní popolavých, nachádzajúce sa v obilných kultúrach.

V prípade, že máte záujem získať výsledky z monitoringu vybraného druhu, kontaktujte prosím gestora konkrétnej pracovnej skupiny.

 

Druh

Gestor

Orol skalný Ján Korňan, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Orol kráľovský Jozef Chavko, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Orol krikľavý Boris Maderič, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Orliak morský Jozef Chavko, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sokol rároh Jozef Chavko, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sokol sťahovavý Jozef Chavko, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sokol kobcovitý Roman Sobodník, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sokol myšiar Roman Slobodník, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Haja červená Boris Maderič, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kaňa močiarna Vladimír Nemček, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kaňa popolavá Michal Noga, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Plamienka driemavá Kristián Bacsa, Zsolt Riflik, Tomáš Veslovský, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Výr skalný Michal Noga, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Myšiarka ušatá Tomáš Veselovský, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kuvik obyčajný Kristián Bacsa, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pôtik kapcavý Samuel Pečeňovský, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kuvičok vrabčí Karol Šotnár, Samuel Pačeňovský, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd