Tlačové správy r.2015

Featured

Ohňostroje sú nebezpečné pre vtáctvo, predídeme tomu dodržiavaním pravidiel

Tlačová správa 30. decembra 2015, Bratislava Silvester TS2015
S blížiacim sa príchodom nového roka je aktuálna otázka, aký vplyv má obľúbená zábava - používanie pyrotechniky, na vtáctvo. V minulosti sa objavilo niekoľko prípadov, kedy pri používaní pyrotechniky, najmä ohňostrojov, petárd a pod., došlo k úhynu vtáctva, pričom niekedy sa jednalo aj o kŕdeľ desiatok či dokonca stoviek jedincov. Pre vtáky môžu byť takéto nástroje nebezpečné z viacerých hľadísk. Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) vytvorili pravidlá, aby ľudia mohli oslavovať koniec roka ohľaduplne. Verejnosť ich nájde na webovej stránke www.dravce.sk.

Featured

Rozumné použitie pyrotechniky pomôže vtákom prežiť pokojné Vianoce

Tlačová správa  22.decembra 2015 Mysiarka usata TS20151222
Vianoce sú pre nás sviatkom pokoja a oddychu a časom, kedy sa rodiny stretávajú a spoločne prežívajú aspoň niekoľko dní v roku. V posledných rokoch sme čoraz častejšie svedkami toho, že nielen na Silvestra, ale prakticky už niekoľko týždňov pred Vianocami začínajú ľudia skúšať rôzne druhy pyrotechniky so svetelnými efektmi. Pre vtáky a iné voľne žijúce živočíchy, ako aj domácich miláčikov, predstavuje takýto hluk veľký stres. Ornitológovia odporúčajú nepoužívať pyrotechniku v blízkosti parkov, vodných plôch, stromoradí a tiež sa vyhnúť otvorenej krajine. Tak, ako si my ľudia potrebujeme oddýchnuť, potrebuje to i príroda v zime.

Featured

O dravcoch a sovách Bratislavského kraja informuje plagát pre verejnosť

Sokol mysiar Harvancik TS20151215Tlačová správa 15. decembra 2015
Mnohé vtáčie druhy sa prispôsobili životu v mestách, kde sa cítia bezpečnejšie, ako voľnej krajine. Z dravcov a sov patrí medzi takéto druhy napríklad myšiarka ušatá, sokol myšiar a sokol sťahovavý. O tom, ako ich rozpoznať, kedy je potrebné týmto druhom pomôcť a čo robiť, ak občania nájdu opustené mláďatká, informuje najnovší plagát pre občanov Bratislavského kraja. Plagát vytvorila organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Tlač a distribúciu podporil Bratislavský samosprávny kraj. S plagátmi sa verejnosť už čoskoro stretne na úradoch a školách v tomto regióne.

Featured

Pri Košiciach otvorili zrekonštruovanú rehabilitačnú stanicu

DSC06604 Tlačová správa 9.decembra 2015

Dnes bola slávnostne otvorená najväčšia rehabilitačná stanica v Košickom kraji. Nachádza sa v Rozhanovciach a prevádzkuje ju Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF). Stanica bola zrekonštruovaná v rámci projektu LIFE Energia tak, aby sa zabezpečili čo najlepšie podmienky pre záchranu zranených živočíchov. Hlavným cieľom stanice je poskytnutie špičkovej starostlivosti pre zákonom chránené živočíchy a následne, ak to okolnosti umožňujú, ich vypustenie do voľnej prírody. Stanica má k dispozícii 30 voliér. Môže prichýliť minimálne 30 zvieracích pacientov súčasne, najčastejšie ide o vtáky rôznych druhov.

Featured

Myšiarky ušaté spestrujú ľuďom v obciach zimné obdobie

Mysiarka usata dravcesk2 webTlačová správa 1. decembra 2015,Bratislava
Myšiarka ušatá je veľmi milá sova, s ktorou sa môžeme stretnúť aj vďaka tomu, že sa vyskytuje v blízkosti ľudských obydlí nielen v období hniezdenia, ale vo väčších počtoch aj v zime. Niekedy sa aj veľké množstvo jedincov zdržiava na jednom mieste. Od októbra k nám zalietavajú i myšiarky zo severovýchodu Európy. Ochrana dravcov na Slovensku zaznamenala telefonáty od občanov, ktorí tieto sovy pozorovali vo svojom blízkom okolí a zaujímali sa o ne. Myšiarky patria medzi druhy, ktoré sa prispôsobili životu v meste a sú pre človeka veľmi užitočné.

Featured

Prednáška prezradí verejnosti tajomstvá orlieho sveta

foto Landsfeld Preco chranime orly Tlačová správa 24.novembra 2015

Vo štvrtok 26.11.2015 sa v čase od 17:30 hod. do 19:00 hod. uskutoční v Objavovni Prírodovedného múzea SNM, na Vajanského nábreží 2 v Bratislave, prednáška o orloch a ich tajomstvách. Koná sa v rámci kampane Návrat orlov, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti a umožniť každému prostredníctvom finančného príspevku pomôcť aktivitám na ochranu orlov. Ide o jednu z mála príležitostí na osobné stretnutie s odborníkmi, ktorí sa niekoľko desaťročí zaoberajú problematikou ochrany dravcov na Slovensku.

Featured

Kvôli zmene klímy hniezdi čoraz menej vtákov

Sokol cervenonohy samec Harvancik Tlačová správa 19. novembra 2015,Bratislava

Teplé novembrové dni prekvapili viacerých z nás. V posledných rokoch sme čoraz viac svedkami veľkých teplotných výkyvov a počasia, ktoré vôbec nie je typické pre dané ročné obdobie. Náhle zmeny ovplyvňujú nielen ľudí, ale podľa novej štúdie, ktorá nedávno vyšla v renomovanom časopise Global Change Biology, aj operence. Vplyv zmeny klímy a zmeny využívania krajiny sú hlavnými faktormi spôsobujúci zmeny vo vtáčích spoločenstvách. Práca analyzovala takmer 20 ročné výsledky profesionálnych a amatérskych ornitológov v osemnástich krajinách Európy, pričom sa zamerala na výskum v čase hniezdenia vtákov. Z výsledkov vyplýva niekoľko veľmi zaujímavých záverov, ktoré konštatujú zmenu v početnosti u niektorých druhov a tiež očakávané zmeny v blízkej budúcnosti na základe meniacej sa klímy a krajiny.

Featured

Zranené jedince dostávajú v Košiciach špičkovú starostlivosť

UVLF vysetrenie dravca dravce sk Tlačová správa Košice, 6.novembra 2015

V priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) bola dnes oficiálne inštalovaná informačná tabuľa o projekte LIFE Energia. Jedným z cieľov projektu je identifikovať tie úseky elektrických vedení, ktoré sú nebezpečné pre vtáctvo z hľadiska nárazov a následne ich ekologizovať ochrannými prvkami tak, aby sa im vtáctvo vyhlo. UVLF zabezpečuje ošetrenie a starostlivosť o zranené jedince, ktoré sa nájdu počas mapovania elektrických vedení. Zranené jedince dostávajú v Košiciach špičkovú starostlivosť, ročne je ošetrených okolo 60 chránených živočíchov.

Featured

Príbeh opusteného orlieho mláďatka Karola pokračuje kampaňou „Návrat orlov“

Tlačová správa 4. novembra 2015

Práve na deň Karolových menín začína kampaň pre ohrozené orly na Slovensku. Príbeh adoptovaného orlíčaťa Karola, ktoré sa stalo symbolom ochrany orla kráľovského, sledovalo počas letných mesiacov s napätím celé Slovensko. Úspešná adopcia vyústila do spoločnej kampane mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Západoslovenskej energetiky, a.s. (ZSE) a má názov Návrat orlov. Jej cieľom je prinášať informácie o orloch a zapojiť verejnosť do iniciatívy na zlepšenie podmienok pre vzácne dravce a ich vrátenie do krajiny.

Featured

Slovensko sa počas chladných dní stáva domovom pre severské druhy

Myšiak severský IMG 5269 Tlačová správa Bratislava, 29.októbra 2015

Vtáky patria medzi typických predstaviteľov živočíchov, o ktorých je známe, že migrujú. Sťahovavé druhy vtákov, žijúce u nás počas leta, sú už takmer všetky na svojich zimoviskách. Oveľa menej známy je však fakt, že i na Slovensko prilietajú druhy, ktoré sa u nás zdržia len niekoľko mesiacov a už na jar odletia. Z dravcov patrí medzi takéto druhy napríklad kaňa sivá, sokol kobec alebo myšiak severský. Nachádzajú u nás priaznivejšie podmienky na prezimovanie. Počas migrácie musia operence čeliť rôznym prekážkam, napríklad i stretu s nadzemným elektrickým vedením. Na Slovensku sa budú nebezpečné úseky pre vtáky ekologizovať.

Featured

Haje červené zo severovýchodného Slovenska sú na ceste do južnej Európy

 DSC0839 Tlačová správa 20.októbra 2015

Ochrana dravcov na Slovensku v súčasnosti ukončuje Malé členské projekty za rok 2015. Jedným z nich je aj Monitoring hniezdnej populácie haje červenej na severovýchodnom Slovensku. Haja červená patrí u nás k najviac ohrozeným druhom vôbec, početnosť jej hniezdnej populácie sa odhaduje na posledných 10-15 párov pre celé územie Slovenska. V severovýchodnej časti Slovenska v posledných troch rokoch hniezdili už len 1-2 páry a to v oblasti mimo chránených území. Cieľom projektu bolo okrem iného dohľadať hniezda týchto posledných párov a zabezpečiť ich ochranu. V súčasnosti sú už haje zo severovýchodného Slovenska na ceste do južnej Európy, kde budú zimovať.

Featured

Kriticky ohrozený sokol má na Slovensku viacero nocovísk

Falco vespertinus samec2 Tlačová správa 13.októbra 2015,Bratislava

Minulý týždeň sa ukončilo medzinárodné sčítanie sokolov červenonohých, ktoré začalo v auguste a trvalo spolu 8 týždňov. Prebiehalo na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v Srbsku. Sokol červenonohý sa pred migráciou združuje na dravca netypicky do kŕdľov a v týchto zoskupeniach prelietava územím viacerých krajín. Okrem toho, že sa takýmto sčítaním zistí počet sokolov, predovšetkým sa potvrdí, v ktorých lokalitách sa vyskytuje a ochranárske opatrenia na jeho záchranu sa budú cielene uskutočňovať v ním preferovaných územiach. V súčasnosti sú už všetky sokoly červenonohé na ceste do subsaharskej Afriky.

Featured

Traktor Ferrari pomáha sysľom a somárom na Muránskej planine

Biele vody sysle2 Tlačová správa Biele vody, 17.septembra 2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR dnes pokrstila špeciálny traktor Ferrari, ktorý bude pomáhať v záchrane sysľa pasienkového. Syseľ patrí medzi vzácne druhy, z dôvodu častých zmien spôsobu hospodárenia a zániku pasienkov sa z našej krajiny vytratil. Traktor bol pokrstený na lokalite Biele vody v NP Muránska planina, kde sa sysľovi darí aj vďaka somárom, ktorí spásajú trávu a vytvárajú tak sysľom vhodné prostredie. Špeciálny stroj vyčistí zarastené miesta a pomôže obnove kolónií sysľa.

Featured

Jesenná migrácia vtáctva je v plnom prúde

Sokolcervenonohy JozefChavko Tlačová správa 10.septembra 2015,Bratislava

Jeden z najzaujímavejších prírodných fenoménov, veľké putovanie vtáctva na juh, je už v plnom prúde. Každý rok sa presúvajú milióny vtákov, často na obrovské vzdialenosti, kvôli potrave, hniezdeniu či aby unikli drsným klimatickým podmienkam. Jesenná migrácia nie je ovplyvnená hormónmi a rozmnožovacím obdobím, preto trvá dlhšie. Mnohé druhy vtákov počas jesenného sťahovania robia prestávky na oddych a kŕmenie.

Featured

Najvzácnejší fešák medzi dravcami pomaly odlieta na juh

Falco vespertinus samec2 Tlačová správa 27.augusta 2015,Bratislava

Najpestrejšie sfarbený a zároveň najvzácnejší dravec na Slovensku - sokol červenonohý sa už pripravuje na dlhú cestu na africké zimoviská. Jesenná migrácia do subsaharskej Afriky mu potrvá približne jeden mesiac. Končiacu hniezdnu sezónu považujú odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) z hľadiska početnosti druhu za kritickú. Kým v roku 2014 zaznamenali tri produktívne páry, tento rok úspešne vyviedol mláďatká len jediný pár. Situáciu pripisujú nedostatku ponuky hmyzu, ktorý patrí medzi hlavnú zložku jeho potravy.

Featured

Adoptovaný orol Karol už vyletel z hniezda

Fotografia3 Tlačová správa 24.augusta 2015

Opustené mláďa orla kráľovského Karol, ktorého odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) vložili v júli do náhradného hniezda k adoptívnym rodičom, sa prednedávnom vznieslo na vlastné krídla. Zriedkavá adopcia tak bola úspešná a vzácneho dravca sa podarilo zachrániť. Orol kráľovský je ohrozený v celej Európe, hniezdi v západnej a východnej časti Slovenska v počte približne 40 párov a je našim najvzácnejším hniezdiacim druhom orla. Adopcia sa stala úspešnou nielen vďaka obetavým ochranárom, ale predovšetkým kvôli tomu, že ho noví rodičia i nevlastná sestra Katka prijali, starali sa o neho a starostlivo ho kŕmili.

Featured

Slovenské riešenie svetového významu bolo predvedené pri Lemešanoch

TS-RPS-20150730-slovenske-riesenie-svetoveho-vyznamu-bolo-predvedene-úri-lemesanoch 1024 Tlačová správa 30.júl 2015

Pri Lemešanoch sa dnes pod záštitou spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., uskutočnila prezentačná inštalácia prvkov na ochranu vtáctva na 110 kV vedenie pod napätím. Inštalácia bola vykonaná dronom, ktorý je špeciálne skonštruovaný na takúto prácu. Z pohľadu umiestňovania prvkov na elektrické vedenia ide o jednoduchý spôsob, ktorý uľahčí prácu energetikom. Zároveň ide o unikátne, slovenské riešenie svetového významu, o ktoré už teraz prejavujú záujem aj iné krajiny.

Featured

Rekordný počet Európanov sa postavilo za ochranu prírody

1607 1417 Bratislava 24.7. 2015 Takmer pol milióna ľudí požiadalo Európsku komisiu o zachovanie súčasnej legislatívy EÚ pre ochranu prírody prostredníctvom účasti vo verejnej konzultácii organizovanej Európskou komisiou (1). Takéto množstvo odpovedí je zatiaľ najvyššie v histórií EÚ. Konzultácia bude ukončená v nedeľu o polnoci.

Featured

Opustené mláďa vzácneho orla kráľovského má už týždeň nových rodičov

TS-RPS-mlada-orla-kralovskeho-dostalo-adoptivnych-rodicov1 Tlačová správa 16.júla 2015

Adoptívni rodičia sa pri starostlivosti o dve orlíčatá musia poriadne obracať

Dnes uplynie presne týždeň od chvíle, kedy odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) vložili opustené mláďatko orla kráľovského nazvaného Karol do hniezda adoptívnych rodičov. Už teraz s istotou konštatujú, že transfer mláďatka bol úspešný, adoptívni rodičia i jeho nová sestra Katka ho prijali a s láskou sa o neho starajú a kŕmia ho. Konečný úspech, teda vyletenie mláďaťa a jeho prítomnosť v miestnom biotope je viac menej iba otázkou času. V tejto chvíli to môže ohroziť iba ľudský zásah, alebo mimoriadne extrémne počasie.

Featured

Mláďa orla kráľovského dostalo adoptívnych rodičov

Orol caka na premiestnenie 2 Tlačová správa 9.júla 2015

Orol kráľovský je ohrozený v celej Európe, hniezdi v západnej a východnej časti Slovenska v počte do 40 párov a je najvzácnejším druhom orla hniezdiaceho na Slovensku. Práve pre jeho ohrozenosť sú hniezda orla kráľovského počas hniezdneho obdobia každý rok kontrolované odborníkmi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) tak, aby sa zabezpečilo vyvedenie čo najväčšieho počtu mláďat. Pri kontrole jedného z hniezd sa zistilo, že rodičia opustili jedno mláďa na hniezde, pravdepodobne z dôvodu rušenia. Mláďa bolo odobraté z hniezda, prikŕmené a bolo vložené do hniezda k náhradným rodičom, ktorí ho už začali prikrmovať.

Featured

Opustené vtáčie mláďatá málokedy potrebujú ľudskú pomoc

Tlačová správa 7.júla 2015

Organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko reagujú na mnohé podnety občanov súvisiace so snahou pomôcť opusteným mláďatám dravcov a iných operencov, ktoré vyleteli z hniezda. Prebiehajúca hniezdna sezóna znamená pre odborníkov denne desiatky telefonátov od ľudí, ktorí nevedia, ako správne postupovať, keď nájdu zatúlané vtáča. Vo väčšine prípadov pritom paradoxne pomôže neurobiť nič a nechať zatúlané mláďatká tam, kde ich ľudia našli. Ich rodičia sa o nich totiž dokážu najlepšie postarať, štát zabezpečuje predovšetkým záchranu zranených jedincov.

Featured

Na hniezde vzácneho orla našli dve mŕtve mláďatá

IMG 0062 Tlačová správa Bratislava, 2.júla 2015

Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zažili šokujúci záver obdobia krúžkovania orla kráľovského, keď na hniezde tohto majestátneho dravca našli dve mláďatá, ktoré uhynuli od hladu. Je veľmi pravdepodobné, že za nedostatok potravy môže zmiznutie jedného, alebo oboch rodičov z páru. Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) je odborná organizácia s pôsobnosťou na celom území krajiny, ktorá sa už viac ako 40 rokov venuje zlepšovaniu podmienok pre život dravcov a sov vo voľnej prírode. Jedným z kľúčových druhov, na ktoré sa členovia organizácie od začiatku existencie zameriavajú, je majestátny orol kráľovský. Tento druh je ohrozený v celej Európe a stav jeho populácie na Slovensku sa podarilo zlepšiť práve vďaka aktivitám nadšencov z RPS a mnohým projektom, ktoré tieto snahy podporili. Orol kráľovský hniezdi v západnej a východnej časti Slovenska v počte do 40 párov a je najvzácnejším druhom orla hniezdiaceho na Slovensku.

Featured

Projekt na ochranu orla krikľavého podporený Európskou úniou bol úspešne ukončený.

Aquila pomarina - foto Ervin Hrtan 17 Tlačová správa - Bratislava, 30. jún 2015

Ochranné zóny zabezpečujú ochranu 172 hniezd a 4 593 ha lesných biotopov pre 122 párov orla krikľavého a až o 20% zvyšujú pravdepodobnosť úspešného hniezdenia. Aj to je jedným z výsledkov projektu na ochranu orla krikľavého, ktorý sa skončil 30. júna 2015 a prispel k stabilizácii klesajúcej hniezdnej populácie orla krikľavého na Slovensku.

Featured

MITSUBISHI MOTORS SLOVENSKO POMÁHA CHRÁNIŤ DRAVCE NA SLOVENSKEJ OBLOHE

  • Mitsubishi Motors Slovensko a mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) nadviazali spoluprácu v rámci projektu LIFE Energia
  • 200 koní pod kapotou ikony off roadu Mitsubishi Pajero plní nové poslanie a pomáha chrániť dravce na území celého Slovenska

Bratislava, 29. júna 2015 – Spoločnosť M Motors SK s.r.o., ktorá je výhradným dovozcom vozidiel Mitsubishi na Slovensku, nadviazala spoluprácu s mimovládnou organizáciou – občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku - Raptor Protection of Slovakia (RPS)*, ktoré sa venuje výskumu a ochrane dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska. V rámci projektu LIFE Energia** (Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000), ktorého hlavným donorom je Európska komisia, je odteraz v plnom nasadení vozidlo Mitsubishi Pajero. Vďaka nemu sa ochranári dostanú aj do náročnejších terénov v projektových územiach.. Tvárou projektu LIFE Energia je známa slovenská herečka, speváčka a cestovateľka Dorota Nvotová, ktorá sa aktívne zapája do každej z kľúčových aktivít projektu, ako je monitoring liniek elektrických vedení, výsadba stromov, monitoring ohrozených druhov, zlepšovanie hniezdnych príležitostí či starostlivosť o zranené jedince atď.

Featured

Spoločne chránime orla krikľavého

Dominik Schneider ApomarinaKošice, 26. mája 2015 – Slovensko je jednou z významných európskych krajín, v ktorých hniezdi orol krikľavý. Za posledných 15 rokov však početnosť hniezdnej populácie poklesla, a to až o 23 %. Mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s Východoslovenskou energetikou Holding a.s., Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia, a.s. sa rozhodli tento negatívny trend zastaviť. Život orlov aj realizované ochranárske opatrenia predstavuje film Spoločne chránime orla krikľavého, ktorý má premiéru 26. 5. 2015.

Featured

Pri ochrane opustených mláďat pomáhajú aj škôlkari

Aotus Sotnar Tlačová správa 15.mája 2015,Bratislava

Deti z materskej školy na Ušiakovej ulici v bratislavskej Dúbravke účinkujú v krátkom videu organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ktorého cieľom je pomoc mláďatám vtákov, zatúlaným od hniezda. Prebiehajúca hniezdna sezóna znamená pre odborníkov denne desiatky telefonátov od ľudí, ktorí nevedia, ako správne postupovať, keď nájdu zatúlané, či zranené vtáča. V krátkom videu deti verejnosti vysvetľujú, prečo ľudia nemajú mláďatá brať vtáčej mame a komu zatelefonovať, ak nájdu zraneného živočícha. Na sociálnej sieti si video pozrelo už takmer 11 000 ľudí.

Featured

Hlas pre prírodu: environmentálne organizácie z celej EÚ spájajú svoje sily pre zachovanie európskej legislatívy na ochranu prírody

Tlačová správa, embargo do 12. mája 2015 Viac ako 100 environmentálnych mimovládnych organizácií v rámci celej Európskej únie dnes spustí spoločnú internetovú petíciu s cieľom ochrániť prírodu Európy pred snahami Európskej komisie o oslabenie environmentálnej legislatívy v oblasti ochrany prírody.

Featured

Druhý májový víkend patrí sťahovavým vtákom

Tlačová správa 9.mája 2015,Bratislava

Druhý májový víkend patrí v kalendári každoročne k jednému z najväčších fenoménov prírody – sťahovaniu vtákov. Mnohé druhy prekonávajú dvakrát ročne obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období. Počas svojej dlhej cesty zápasia s mnohými prekážkami, ktoré im človek za posledné desaťročia postavil do cesty, medzi hlavné bariéry v krajine v súčasnosti patrí sieť nadzemných elektrických vedení. Práve preto je tento rok hlavnou myšlienkou celosvetového podujatia upriamiť pozornosť verejnosti na tému energia tak, aby jej využívanie bolo voči vtáctvu priateľskejšie.

Featured

Fešák medzi sokolmi sa vrátil z Afriky

Budka sokol 2015 Tlačová správa 6.mája 2015,Bratislava

Najpestrejšie sfarbený a najvzácnejší dravec hniezdiaci na Slovensku - sokol červenonohý, už oddychuje po dlhej ceste vo svojej búdke. Kým mnohé iné sokoly sú podľa vysielačiek ešte iba na ceste z Afriky do Európy, včera potvrdil návrat jedného páru Jozef Chavko, predseda organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Nález je o to vzácnejší, že na Slovensku je tento druh kriticky ohrozený, v roku 2014 boli pozorované len štyri páry, z ktorých zahniezdili napokon iba tri.

Featured

Dorota Nvotová pomáha energetikom pri ochrane vtáctva

Tlačová správa Lemešany 28. apríl 2015

V utorok, 28. apríla, neďaleko Elektrickej stanice Lemešany, realizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), v spolupráci s mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ukážku inštalácie prvkov na ochranu vtáctva na vzdušné vedenia vysokého napätia. Na konštrukcie podperných bodov boli umiestnené tzv. klobúkové chráničky a ekochráničky , ktoré umožňujú vtákom na podperný bod bezpečne dosadnúť. Okrem toho, za účelom zlepšenia viditeľnosti vedení, boli inštalované tzv. odkloňovače letu (alebo tiež zviditeľňovacie prvky), ktoré chránia vtáky pred nárazmi. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu LIFE Energia, ktorého tvárou je známa herečka, speváčka a cestovateľka Dorota Nvotová.

Featured

Študenti Nitrianskej univerzity venujú Zemi 5 dní

UKF vysadba kópia Tlačová správa 21.apríla 2015,Zemianska Oľča

Tento týždeň sa na viacerých miestach Slovenska, ako i po celom svete, konajú rôzne aktivity pripomínajúce krehkosť a zraniteľnosť našej Zeme. Deň Zeme, od roku 1970 každoročne oslavovaný 22. apríla, už tradične patrí k najväčším sviatkom milovníkov prírody. Takmer tri desiatky študentov Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) venujú sviatku Zeme až 5 dní, počas ktorých nainštalujú 14 vtáčích búdok, zmapujú elektrické vedenia rizikové pre vtáctvo a absolvujú niekoľko odborných prednášok.

Featured

Jarná migrácia vtáctva trvá kratšie, víťazia hormóny

Borský Jur 30.3.15 kópia Tlačová správa 16.apríla 2015, Bratislava

Migrácia vtáctva patrí doposiaľ k jedným z najväčších fenoménov prírody, ktorý môžeme každoročne sledovať. Mnohé druhy dvakrát ročne prekonávajú obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období. Jesenná migrácia je charakteristická pomalším tempom, vtáky sa zastavujú na potravne bohatých lokalitách, na ktorých môžu zotrvať i niekoľko týždňov. Na jar, kedy sa vtáky rozmnožujú, víťazia hormóny nad potravou a preto je táto migrácia kratšia a energeticky náročnejšia. Jarné výkyvy počasia spôsobili to, že niektoré druhy zostali u nás zimovať dlhšie.

Featured

Tip na víkend: Krátke kurzy poznávania vtáčích hlasov v lese

Tlačová správa V Bratislave, 9.4.2015

I keď tento rok bol začiatok jari pomalý, jej príchod už hlásia nielen rozkvitnuté stromy, ale aj vtáky v lesoch, kde už začali pekne spievať. Práve toto obdobie je ideálne pre učenie sa spevu vtákov a preto ornitológovia zo spoločnosti watching.sk a z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku pripravili pre záujemcov krátke kurzy poznávania vtáčích hlasov v lese. Akcia sa bude konať v sobotu a v nedeľu 11. a 12.apríla od 10:00 – do 16:00 v peknom prostredí bratislavskej Železnej studničky. Kurzy budú začínať vždy každú párnu hodinu od informačného stánku umiestneného v areáli bufetov na Železnej studničke, pri odbočke na Kačín. Akcia sa bude tento rok opakovať aj cez víkend 23.–24. mája.

Featured

Prebiehajúce ochladenie má veľký vplyv na početnosť mláďat

TS-RPS-20150302-Prebiehajuce-ochladenie-ma-velky-vplyv-na-pocetnost-mladat Tlačová správa 2.apríla 2015, Bratislava

I keď podľa kalendára začala jar pred dvoma týždňami, na Slovensku prevláda chladné počasie, na viacerých miestach dokonca sprevádzané snežením. Takéto výkyvy počasia ovplyvňujú nielen ľudí, ale predovšetkým živočíchy, ktoré sa s prudkými zmenami musia vyrovnať. Prvé jarné dni majú pre viaceré operence veľký význam, pretože v tomto období začínajú niektoré hniezdiť a iné už každú chvíľu čakajú, že sa ich mláďatká vyliahnu na svet. Náhle ochladenie, ktoré sa v týchto dňoch objavilo, musia zvládnuť s vynaložením väčšieho množstva energie, ako zvyčajne. To môže negatívne ovplyvniť počet vyvedených mláďat, pričom najviac ohrozené sú druhy, ktoré sa na Slovensku vyskytujú v malom počte, ako napríklad sokol rároh.

Featured

Slovensko víta Medzinárodný deň vtáctva výnimočnou správou!

Drop Tlačová správa 31.marca 2015, Bratislava

Prvý apríl je už tradične spájaný s Medzinárodným dňom vtáctva. Súčasné obdobie je typické príletmi sťahovavých vtákov z Afriky, južnej a západnej Európy. Kým napríklad bociany biele alebo orly krikľavé sú ešte na svojej ceste, škovránky, škorce, cíbiky a trasochvosty už potvrdzujú svoj príchod hlasným spevom. Najväčšou novinkou týchto dní je však návrat sliepky celosvetovo ohrozeného dropa fúzatého do Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Lehnice. Vrátila sa sem po štyroch rokoch.

Featured

Inštaláciu ekozábran na elektrické vedenia podporila Dorota Nvotová

Tlačová správa, 26.marca 2015, Okoličná na Ostrove Spoločnosť

02 ZSDZápadoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) dnes predstavila nový typ ekozábrany, ktorý sa bude používať v rámci západného Slovenska. Ide o prvok, ktorý sa inštaluje na konštrukcie stĺpov 22 kV napätia a bráni vtákom dosadať na nebezpečné konštrukcie. Tým sa predchádza usmrcovaniu vtákov v dôsledku zásahov elektrickým prúdom. Na úseku Veľký Meder – Zlatná na Ostrove dnes osadili zamestnanci spoločnosti ZSD 68 kusov takýchto zábran. Lokalita je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky, ktoré je významné pre viaceré vzácne druhy vtákov, napríklad aj pre kriticky ohrozeného sokola červenonohého.

Featured

Výsadba stoviek stromov má pomôcť nielen najvzácnejšiemu sokolovi

Tlačová správa Tvrdošovce, 10.3.2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) pokračuje v aktivitách na záchranu kriticky ohrozeného sokola červenonohého. Kým pred dvoma týždňami v najvýznamnejšej kolónii havranov priniesli odborníci materiál na stavbu hniezd – konáriky a odrezky pre havranov, teraz pokračujú vo výsadbe stromov. Na okraji prestarnutého vetrolamu vysadia 60 stromov, ktoré už o pár rokov budú môcť vtáky využívať na hniezdenie. Veria, že aj vďaka ich pomoci bude havraních hniezd viac a do krajiny sa vráti vzácny sokol červenonohý. Celkovo sa v rámci projektu vysadí 900 stromov na piatich lokalitách západného Slovenska.

Featured

Jedinečný prieskum k ochrane vtáctva priniesol nové poznatky

Rehabilitacka dravce sk Tlačová správa Bratislava, 3.3.2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) zverejnila výsledky ankety, ktorej cieľom bolo zistiť znalosť problematiky ochrany vtákov na Slovensku. Otázky boli zamerané na Chránené vtáčie územia (CHVÚ), vzťah vtáctva a elektrických vedení, či riešenie nálezov živočíchov a ich rehabilitácia. Anketa „Energia v ulici“, ktorej sa zúčastnilo 548 respondentov, bola určená pre širokú verejnosť. Dotazník bol dostupný na webe RPS a iných stránkach počas januára 2015. Respondenti pochádzali z rôznych regiónov Slovenska a boli zo všetkých vekových kategórií.

Featured

Pomáhajú havranom, aby zachránili najvzácnejšieho sokola

Havran polny Lucia DeutschovaTlačová správa Tvrdošovce, 26.2.2015

V týchto dňoch je v najvýznamnejšej kolónii na Slovensku rušno. Zdržujú sa tu nie len stovky havranov, ktoré v Tvrdošovciach pravidelne hniezdia, ale aj odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Tí havranom už po tretí rok prinášajú materiál na stavbu hniezd – konáriky a odrezky. Veria, že aj vďaka ich pomoci bude havraních hniezd viac a do krajiny sa vráti vzácny sokol červenonohý. Hniezdna sezóna sa práve začala.

Featured

Chladné dni využívajú odborníci na mapovanie rizikovosti elektrických vedení

Mapovanie elektricvedenie vychod februar2015 Tlačová správa, Kráľovský Chlmec, 19. februára 2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou, a.s (VSD) priblížili mapovanie elektrických vedení, ktoré v týchto týždňoch prebieha i na východnom Slovensku. Momentálnu absenciu snehu využívajú odborníci, aby si zmapovali nadzemné elektrické vedenia, ktoré sa skúmajú z hľadiska rizikovosti pre vtáky – teda ktoré sú nebezpečné a dochádza na nich k nárazom vtáctva. Vyše 8-tisíc kilometrov vedení na Slovensku v súčasnosti mapuje viac ako 50 špeciálne vyškolených mapovateľov. Prieskum sa realizuje v rámci projektu LIFE Energia v krajine.

Featured

V Nitrianskom a Trnavskom kraji pribudli informačné tabule o kriticky ohrozenom druhu

Tlačová správa Bratislava, 3.februára 2015

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) osadila päť nových tabúľ tematicky zameraných na ochranu kriticky ohrozeného sokola červenonohého. Kým tento druh sa momentálne nenachádza na Slovensku, ale zimuje na dravca netypicky v subsaharskej Afrike, tím na jeho záchranu sa snaží vykonať čo najviac, aby po jeho návrate bola krajina v lepšom stave. Inštalácia tabúľ vo vybraných územiach má tomuto cieľu pomôcť.

Featured

Orly sa v zime združujú do skupín

Haja cervena foto Jozef ChavkoTlačová správa - Bratislava,16. január 2015

Bratislava, 16. január (RPS) – Nasledujúci víkend sa Slovensko zapojí do medzinárodného termínu sčítania dravcov, hlavný termín medzinárodného sčítania dravcov je sobota 17. Januára 2015. Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) každoročne koordinujú monitoring, do ktorého sa v rámci Európy zapojí niekoľko tisíc dobrovoľníkov a odborníkov. Na Slovensku sa pozornosť sústredí na nášho najväčšieho dravca, orliaka morského, ale tiež na vzácneho orla kráľovského a haju červenú. Dravce sa budú počítať na lokalitách, kde zimujú. Na noc sa hlavne orliaky a haje môžu zoskupiť do väčších skupín aj v počte niekoľko desiatok jedincov, čo je neoceniteľný úkaz.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd