ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku sa končil.

Aquila pomarina - foto Ervin Hrtan 4Dňa 30. júna 2015, po 54 mesiacoch realizácie, sa skončil projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku .

Projekt priniesol veľa zaujímavých výsledkov ktoré sumarizujeme nižšie.

1/Zabezpečenie ochrany hniezdnych biotopov orla krikľavého a jeho nerušeného hniezdenia

Ochranné zóny

  • 172 hniezd a 4 593 ha lesných biotopov je chránených pre 122 párov orla krikľavého prostredníctvom ochranných zón
  • 277 mláďat úspešne vyletelo z hniezd počas realizácie projektu

Zabezpečenie ochrany hniezdnych biotopov a nerušeného hniezdenia druhu je jedným zo základných predpokladov pre stabilizáciu populácie orla krikľavého na Slovensku. Najúčinnejším opatrením pre tento účel je vymedzenie akejsi „zóny“ okolo hniezda orlov krikľavých, v ktorej sa v počas obdobia hniezdenia nebudú realizovať žiadne ľudské aktivity aby orly mohli nerušene vychovávať mláďatá. Mimo hniezdneho obdobia je v tejto zóne možné hospodáriť ale len spôsobom, ktorý zaručí zachovanie hniezdnych stromov a dlhodobú existenciu hniezdneho biotopu. Ochrannú zónu vyhlasuje Okresný úrad po konzultácii s dotknutými subjektmi.

 

Čítať ďalej...

Projekt na ochranu orla krikľavého podporený Európskou úniou bol úspešne ukončený.

Aquila pomarina - foto Ervin Hrtan 17Tlačová správa - Bratislava, 30. jún 2015

Ochranné zóny zabezpečujú ochranu 172 hniezd a 4 593 ha lesných biotopov pre 122 párov orla krikľavého a až o 20% zvyšujú pravdepodobnosť úspešného hniezdenia. Aj to je jedným z výsledkov projektu na ochranu orla krikľavého, ktorý sa skončil 30. júna 2015 a prispel k stabilizácii klesajúcej hniezdnej populácie orla krikľavého na Slovensku.

Čítať ďalej...

Orol krikľavý, malý orol – veľký cestovateľ

Brozura maly obrazokDo súboru našich propagačných materiálov nedávno pribudla brožúrka o orlovi krikľavom. Nájdete v nej zaujímavé informácie o spôsobe života tohto orla – cestovateľa, o tom čo ho ohrozuje ale aj o tom ako ho môžete chrániť.  Brožúrku si môžete pozrieť alebo stiahnuť tu 

Ak by ste si želali výtlačok brožúrky napíšte nám tu.

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

Dňa 26.5.2015 sa v Košiciach v priestoroch Východoslovenskej energetiky Holding a.s. uskutočnili krst a premiéra filmu Spoločne chránime orla krikľavého. Film je k dispozícii na pozretie v slovenskej aj anglickej verzii na pozretie na web stránke projektu LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku www.apomarina.dravce.sk.

Premiéra filmu Spoločne chránime orla krikľavého už zajtra.

Film LabelO živote orlov krikľavých, o tom, čom ich ohrozuje a ako je možné ich chrániť rozpráva 27-minútový dokumentárny film „Spoločne chránime orla krikľavého". Film vznikol v spolupráci so známym filmárom Tomášom Hulíkom. Obraz je sprevádzaný podmanivou hudbou Petra Machajdíka. Premiéra filmu bude 26.5.2015 v priestoroch Východoslovenskej energetiky Holding v Košiciach na stretnutí pri príležitosti ukončovania projektu.

Film bol vyrobený v rámci projektu LIFE09NAT/SK/000396 „Ochrana orla krikľavého na Slovensku", ktorý realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so spoločnosťami Východoslovenská energetika Holding, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v rokoch 2011-2015. Projekt spolufinancuje Európska únia prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie LIFE a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Príbeh jedného hniezda

Príbeh jedného hniezda Bolo raz jedno hniezdo. A nebolo to len také obyčajné hniezdo. Bolo to hniezdo orla krikľavého v Slovenskom krase. Tento krásny dravec si svoje hniezdo postavil na lipe, ktorá bola zlomená a opretá o jaseň. Toto hniezdo bolo nestabilné a mohlo ohroziť hniezdenie.

Čítať ďalej...

Podpora projektu od Ministerstva životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo podporiť projekt Ochrana orla krikľavého na Slovensku prostredníctvom osobitného Mechanizmu čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE + zo štátneho rozpočtu pre programové obdobie 2007 -2013. Pre projekt bolo prisľúbených spolu 130 830 EUR , z toho 10 830 EUR pre aktivity, ktoré zabezpečuje Ochrana dravcov na Slovensku a 120 000 EUR na inštalovanie konzolových chráničiek na stĺpy 22 KV elektrického vedenia v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina, ktoré zabezpečuje Východoslovenská energetika, a.s.. Za podporu úprimne ďakujeme !  

Do projektu pribudla nová partnerská organizácia

So súhlasom Európskej komisie do projektu pribudla nová partnerská organizácia – Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s.., ktorá doplnila skupinu organizácií ktoré realizujú projekt od začiatku teda od 1.1. 2011 – Ochrana dravcov na Slovensku, Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika, a.s. Stredoslovenská energetika – Distribúcia zabezpečuje v rámci projektu rekonštrukciu úseku elektrického vedenia Trstená – Ďurdinová, ktorý sa nachádza v Chránenom vtáčom území Horná Orava. Na 40 stĺpov 22 kV elektrického vedenia sa inštaluje špeciálny typ konzoly, ktorý chráni vtáctvo pred zásahom elektrického prúdu .  

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Šesť mesiacov dlhý proces posudzovania návrhu PRV SR 2014-2020 (schválený vládou SR v máji 2014) zo strany Európskej komisie sa končí a my netrpezlivo očakávame, že v najbližších dňoch Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejní jeho finálnu verziu. Pevne veríme, že v nej bude zapracovaná aj lesnícko-environmentálna schéma (LES), ktorej cieľom je aj ochrana hniezd a hniezdnych biotopov dravcov a sov vrátane orla krikľavého, a na tvorbe a presadzovaní ktorej sme sa aktívne podieľali spolu s partnermi z platformy Agroekofórum.

Čítať ďalej...

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.