ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Stretnutia

V dňoch 3.-11. 4. 2014 sme v rámci projektu LIFE09NAT/SK/000396 realizovali sériu siedmych stretnutí so subjektmi zainteresovanými na ochrane cieľového druhu projektu – orla krikľavéhov . Zúčastnili sa na nich zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, štátnej správy, SIŽP, Štátnych lesov SR, neštátnych vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskych a lesných pozemkov a poľovných združení.

Zúčastnené subjekty boli informované o vhodných spôsoboch obhospodarovania a starostlivosti o hniezdne a potravne biotopy orla krikľavého a o existujúcich (v Zákone o ochrane prírody a krajiny) resp. pripravovaných (v rámci návrhu Programu rozvoja vidieka) finančných nástrojoch pre ochranu druhu a jeho biotopov.

Prehľad stretnutí

Dátum Miesto stretnutia Súvisiace CHVÚ
3.4.2014 Ústie nad Priehradou Horna Orava
4.4.2014 Liptovský Hrádok Tatry + Nízke Tatry
7.4.2014 Rožňava Slovenský Kras
8.4.2014 Vyšný Klátov – Jahodná Volovské vrchy
9.4.2014 Trebišov Slanské vrchy
10.4.2014 Michalovce Vihorlatské vrchy
11.4.2014 Medzilaborce Laborecká vrchovina

dravce-sk-apomarina-stretnutia-1

dravce-sk-apomarina-stretnutia-2

Na každom stretnutí bolo odprezentovaných šesť prezentácií, z toho štyri univerzálne a dve špecifické – týkajúce sa situácie dotknutého chráneného vtáčieho územia. Prezentácie zo stretnutí sú k dispozícii na stiahnutie tu:

Prezentacie zo stretnutí o ochrane orla krilľavého a existujúcich kompenzačných opatreniach

1 LIFE Apom infostretnutia  projekt 2 LIFE Apom infostretnutia ochrana 3 LIFE co potrebuje Apom chvu horna orava
4 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu horna orava 5 LIFE co potrebuje Apom chvu tatry chvu nizke tatry 6 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu tatry chvu nizke tatry
7 LIFE co potrebuje Apom chvu slovensky kras 8 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu slovensky kras 9 LIFE co potrebuje Apom chvu volovske vrchy
10 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu volovske vrchy 11 LIFE co potrebuje Apom chvu slanske vrchy 12 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu slanske vrchy
13 LIFE co potrebuje Apom chvu vihorlatske vrchy 14 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu vihorlatske vrchy 15 LIFE co potrebuje Apom chvu laborecka vrchovina
16 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu laborecka vrchovina 17 LIFE Apom Zakon o OPaK  kompenzacie 18 LIFE SPP a PRV

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.