ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Orol krikľavý (Aquila pomarina) patrí medzi ohrozené druhy vtákov, ktorých populácie sú v Európe na ústupe. Je to sťahovavý druh. V Európe hniezdi od Balkánskeho polostrova a Turecka na juhu až po Baltické more na severe. Západná hranica rozšírenia prebieha severovýchodným Nemeckom cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Grécko. Východná hranica areálu siaha po západnú časť Ruska do oblasti medzi Čiernym a Kaspickým morom. Zimuje zväčša vo východnej a juhovýchodnej Afrike.

Početnosť hniezdnej populácie orla krikľavého na Slovensku je odhadovaná na 800 – 900 párov. U nás obýva rozmanité biotopy v nadmorských výškach od 100 m do 900 m n. m. s mozaikou lesov, lúk, pasienkov, polí a mokradí. Hniezdi v listnatých, ihličnatých aj zmiešaných lesoch.

V potrave orla krikľavého môžeme nájsť širokú škálu živočíchov od cicavcov cez vtáky, obojživelníky až po plazy a dokonca i väčší hmyz, mäkkýše a iné bezstavovce. Najčastejšou korisťou sú však drobné zemné hlodavce, z ktorých hraboš poľný tvorí približne 70 % potravy.

Na Slovensko prilieta začiatkom apríla a už koncom apríla alebo začiatkom mája samica znáša v niekoľkodňovom odstupe zvyčajne 2 vajcia, na ktorých sedí cca 40 dní. Starostlivosť o mláďatá na hniezde trvá cca 60 dní, mláďatá opúšťajú hniezdo koncom júla až začiatkom augusta. Pre orla krikľavého je veľmi charakteristický tzv. kainizmus, ktorý spočíva v tom, že staršie silnejšie mláďa usmrtí alebo vytlačí z hniezda mladšieho súrodenca. Preto iba výnimočne hniezdo opúšťajú dve mláďatá bez zásahu človeka. Do zimovísk orly odlietajú v septembri až októbri. 

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.