ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany orla krikľavého na Slovensku prostredníctvom vytvorenia priaznivých podmienok pre stabilizáciu slovenskej populácie, ktorá je významnou súčasťou hniezdnej populácie Karpatského ekoregiónu a neoddeliteľnou súčasťou stredoeurópskej populácie tohto druhu.

Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie opatrení na:

  • zabezpečenie ochrany hniezdnych a potravných biotopov orla krikľavého
  • elimináciu lesohospodárských aktivít negatívne ovplyvňujúcich hniezdne prostredie orla krikľavého
  • zníženie miery hlavných príčin vyrušovania a mortality
  • zvýšenie personálnych a technických kapacít pre zabezpečenie primeranej ochrany druhu  

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.