ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Ekovýchovné aktivity v blízkosti Chránených vtáčích území Nízke Tatry a Tatry

Projekt Ochrana orla krikľavého na Slovensku zahŕňa aj vzdelávacie a ekovýchovné aktivity pre základné a stredné školy. Prebiehajú na školách v blízkosti projektových území, aby sa podporil synergický efekt všetkých aktivít projektu zameraných na zvyšovania celkového povedomia verejnosti o spôsobe života tohto zaujímavého a vzácneho dravca. V blízkosti CHVÚ Nízke Tatry a CHVÚ Tatry bolo k 1.4.2014 v rámci projektu zrealizovaných 82 prednášok o orlovi krikľavom na 29 školách. Zúčastnilo sa ich 2250 žiakov.

Forma aj obsah prednášok sú diferencované podľa veku detí. Pre prvý stupeň ZŠ pozostáva prednáška z prispôsobenej powerpointovej prezentácie o základných biologických a ekologických nárokoch orla krikľavého a krátkej všeobecnej charakteristike dravcov regiónu a hlavných negatívnych faktoroch, ktoré vplývajú na populácie dravých vtákov. Toto rozprávanie je doplnené hravými a pohybovými aktivitami o orlovi krikľavom a ostatných dravcoch. Deti sa preletia a spoznajú typický spôsob letu šiestich druhov našich dravcov, skúsia si postaviť hniezdo, hľadajú vhodnú potravu pre orla a tiež si osobne vyskúšajú aká nebezpečná a náročná je pre vtáky migrácia na zimoviská a hniezdiská. Pripravené sú pre nich aj ukážky hlasov našich bežne rozšírených dravých vtákov a tiež zbierka ich pier. Špeciálne pre Školské kluby detí je pripravený program Hravý kútik zvedavých orlíčat, ktorý spája spoznávanie našich najbežnejších dravcov a orla krikľavého a hlavných nebezpečenstiev, ktoré na ne číhajú a doplnkové hravé aktivity.

 

Prednášky pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy sú viac odborne zamerané, žiaci a študenti sa z powerpointovej prezentácie o ochrane orla krikľavého na Slovensku a sprievodného slova lektorov dozvedia vedecky podložené informácie zo života tohto dravca, spoznajú jeho špecifické požiadavky na prostredie a praktické problémy jeho ochrany spolu s charakteristikou prebiehajúceho LIFE+ projektu na jeho ochranu. 

 

Foto ekovychova

Prezentacia  ZS Matejovce 24 3 2014

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.