ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Májová víchrica 2014 zhadzovala orlie hniezda

V polovici mája 2014 sa prehnala územím Slovenska veterná víchrica, ktorá lokálne v projektových územiach zasiahla do hniezdnych teritórii orlov krikľavých v najzraniteľnejšom období roku - počas inkubácie znášok. Víchrica lámala tak jednotlivé stromy ako aj celé rozsiahle porasty. U kontrolovaných párov boli zistené škody hlavne v Chránených vtáčich územiach Horná Orava, Nízke Tatry, Volovské vrchy a Slovenský kras. Hniezda boli opustené vzhľadom na silný víchor, chlad, vyvrátené stromy aj s koreňmi v blízkosti hniezd, ale došlo aj k samotnému poškodeniu alebo zhodeniu hniezd s násadami. Vo viacerých prípadoch vietor zdvihol a rozniesol hniezdny materiál po okolí bezo zvyšku.

Z toho dôvodu po hniezdnej sezóne boli v uvedených územiach opravované a stabilizované hniezda. V prípade, že bolo odstránené celé hniezdo, sa na pôvodnom hniezdnom strome opäť postavilo plne funkčné nové hniezdo. Je to dôležité vzhľadom na to, že páry sú verné svojim hniezdiskám. A k tomu im pomáhajú umelé hniezda ako aj regulácia hospodárskych aktivít v bezprostrednej blízkosti hniezd. 

01 Paklan  polom pri hniezde AP 02 Pavlovsky vrch polom pri hniezde AP 03 Razsocha odkial bolo sfuknute hniezdo s nsadou
04 Zaciatok vytvorenia noveho hniezda v razsoche 05 OskÁanie stability zkladu novāho hniezda 07 Hotovā novā hniezdo na mieste sfknutāho hniezda
06 Finalizacia upravy hniezda    

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.