ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

V dňoch 24.-26.4.2013 pracovníčky Európskej komisie, pani Maja Mikosinska, technická administrátorka pre projekty LIFE na Slovensku a pani Päivi Rauma, finančná administrátorka pre projekty LIFE, navštívili projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku. Sprevádzal ich člen Externého monitorovacieho tímu pre projekty LIFE na Slovensku Mgr. Peter Bezák, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Cieľom návštevy bolo skontrolovať stav realizácie projektu, čerpanie rozpočtu a dokumentovanie výdavkov.

Projekt realizuje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Východoslovenskou energetikou, a.s. od roku 2011. Finančná kontrola prebehla v kancelárii RPS v Bratislave. Odborná časť sa konala v Chránenom vtáčom území Horná Orava. Toto územie z hľadiska správy sietí elektrického vedenia patrí do pôsobnosti Stredoslovenskej energetiky, a.s. .

V rámci projektu sa SSE, a,s. podieľa na eliminácii faktorov, ktoré majú negatívny vplyv na ochranu orla krikľavého. Zabezpečuje montáž konzolových chráničiek na stĺpy 22 kV elektrického vedenia a tým prispieva k obmedzeniu poranení alebo úmrtí vtáctva následkom elektrického prúdu. SSE doposiaľ nakúpila 1615 konzolových chráničiek Rovnakú aktivitu realizuje Východoslovenská energetika, a.s. v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina.

Po úvodnej prezentácii projektu si monitorovacia misia pozrela v CHVÚ Horná Orava vybrané hniezdne a potravné biotopy orla krikľavého, ukážku umelého hniezda, ktoré zabezpečuje bezpečné hniezdenie aj informačnú tabulu o projekte v rekreačnom areáli Slaná voda v katastri obce Oravská Polhora. Dozvedeli sa, že okrem človeka je najväčším konkurentom orla krikľavého v regióne orol skalný. Tento druh je spoluzodpovedný za postupný pokles populácie v regióne.

Monitorovacia misia EK navštívila aj Záchrannú stanicu a Ekocentrum v Zázrivej, ktorá v rámci projektu pomáha s rehabilitáciu poranených jedincov orla krikľavého.

Predbežné hodnotenie projektu dopadlo veľmi dobre. Monitorovacia misia obzvlášť ocenila aktívny prístup Stredoslovenskej aj Východoslovenskej energetiky k ochrane orla krikľavého na Slovensku.

Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Foto: Miroslav Dravecký 

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.