ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Monitoring orla krikľavého v CHVÚ Laborecká vrchovina

Vďaka intenzívnemu monitoringu hniezdnej populácie orla krikľavého v CHVÚ Laborecká vrchovina sa podarilo v roku 2014 skontrolovať spolu 49 hniezdnych párov tohto chráneného druhu, čo je najviac v porovnaní s ostatnými projektovými územiami.

Z uvedeného počtu, až 36 párov orlov v tomto roku úspešne vyviedlo po jednom mláďati (36x1). I napriek pomerne intenzívnej lesohospodárskej činnosti v CHVÚ (drvivá väčšina lesných porastov patrí do kategórie hospodárskych lesov) sa darí vďaka systému vyhlasovania ochranných zón okolo hniezd orlov zabezpečiť relatívny kľud a pokoj na hniezdnych lokalitách počas obdobia rozmnožovania a zachovať hniezdne biotopy jednotlivých párov orlov. Ochranné zóny sú vyhlasované v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach a RCOPK so sídlom v Prešove a Okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie v Humennom, Snine, Stropkove, Svidníku a Medzilaborciach.

Biotopy orla kriklaveho v CHVU Laborecka vrchovina. Boris Maderiü

Foto: Boris Maderič

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.