ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Pár orlov krikľavých vychoval 2 mláďatá myšiakov

Zaujímavý prípad v biológii orlov krikľavých bol zistený počas monitoringu populácie tohto druhu v rámci projektu LIFE Ochrana orla krikľavého na Slovensku v Chránenom vtáčom území Slovenský kras. Dlhodobo sledovaný pár orlov krikľavých vychoval v roku 2012 vo svojom orlom hniezde 2 mláďatá myšiakov hôrnych. V predošlých rokoch 2009, 2010, 2011 a následne v roku 2013 uvedený pár ako je zvyčajné odchoval jedno orlie mláďa. Je zaujímavé ako mohlo k uvedenému prípadu dôjsť. Odborníci predpokladajú, že orlie hniezdo na prelome marca a apríla obsadili myšiaky hôrne, ktoré zniesli do hniezda znášku. Po prílete orlov zo zimovísk na hniezdisko muselo dôjsť k situácii, že orly vytlačili zo svojho hniezda myšiaky a samica pravdepodobne zasadla na násadu myšiakov pričom už nezniesla vlastnú znášku. Po inkubácii vajec nastalo obdobie kŕmenia mláďat. Keďže zloženie potravy u orlov krikľavých a myšiakov hôrnych je veľmi podobné (hlavnú zložku toria hraboše poľné – Microtus arvalis), nebránilo to tomu aby orly úspešne mláďatá kŕmili a vychovali ich až do úspešného opustenia hniezda. Príroda prináša aj takéto zaujímavosti a prekvapenia. Podrobnosti o tomto prípade sú publikované v článku, ktorý je dostupný na webstránke degruyter http://www.degruyter.com/view/j/srj.2014.7.issue-1/srj-2013-0001/srj-2013-0001.xml?format=INT.

01  Rok 2012 - Orol kriklavy krmi jedno z dvoch mlat myÁiaka lesnāho na lokalite Drienovec02  Rok 2013 - Orol kriklavy uz opĄú ako zvyüajne vychovava svoje orlie mlada Drienovec03  Rok 2013 - Detail mlaúa orla na lokalite Drienovec  to istā hniezdo ako v roku 2012

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.