ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Medzinárodná konferencia potvrdila negatívny trend populácie orla krikľavého

Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.36.38Tlačová správa Bratislava 7. november 2013

V Rumunsku sa počas uplynulého víkendu uskutočnila Medzinárodná konferencia za účelom aktualizácie Európskeho akčného plánu pre orla krikľavého. V dňoch 31.10.-2.11. sa v hoteli Bâlea Cascadă v pohorí Făgăraș zišlo vyše 50 ornitológov zo šestnástich krajín vrátane odborníkov zo Slovenska.

Konferencia bola organizovaná v rámci projektu „Ochrana orla krikľavého v Rumunsku“, podporeného Európskou komisiou v rámci finančného nástroja LIFE+. Rovnomenný projekt LIFE „Ochrana orla krikľavého na Slovensku“ sa realizuje v súčasnosti aj u nás mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Východoslovenskou energetikou, a.s.

Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.36.20„Orol krikľavý je v rámci Európy ohrozeným a ustupujúcim druhom. Aj na Slovensku sme v posledných desiatich rokoch zaznamenali pokles populácie o viac ako 10%, preto je nevyhnutné aby sme tomuto druhu venovali zvýšenú pozornosť.“ - hovorí Boris Maderič z RPS. „Účastníci konferencie sa zhodli, že najvýznamnejšou hrozbou pre európske populácie orla krikľavého je intenzívna a neusmernená lesohospodárska činnosť, nerešpektujúca princípy trvalo udržateľného hospodárenia v lesných ekosystémoch, spôsobujúca fragmentáciu, trvalé poškodzovanie až ničenie hniezdnych biotopov tohto chráneného druhu. Rovnako významnou hrozbou je aj nelegálny odstrel orla krikľavého počas migrácie do Afriky a späť v krajinách Blízkeho východu ako je Libanon a Sýria.“ – upresňuje Boris Maderič.

Európske krajiny, predovšetkým Bielorusko, Rumunsko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko a Nemecko, ktoré sú domovom kľúčových populácií orla krikľavého, v spolupráci s ostatnými krajinami ako je Bulharsko, Rusko a Ukrajina sa dlhodobo podieľajú na identifikácii hrozieb a ich následnej eliminácii cez realizáciu ochranárskych opatrení s cieľom zlepšiť stav populácii orla krikľavého a ich biotopov v jednotlivých krajinách. K tomuto úsiliu významnou mierou prispieva aj Európska komisia, ktorá doposiaľ podporila projekty na ochranu orla krikľavého už v siedmich členských krajinách vrátane Slovenska. „Európsky akčný plán predstavuje dôležitý rámec pre ochranu druhu. Existujúci plán bol schválený v roku 1997. Aby uvedený dokument zabezpečil reálnu a efektívnu ochranu orla krikľavého v európskou meradle, bolo potrebné ho začať postupne aktualizovať vzhľadom na získané nové poznatky z ekológie a biológie tohto druhu, ako aj na moderné trendy v ochrane prírody. Slovensko svojimi skúsenosťami a informáciami významnou mierou prispieva k príprave tohto strategického dokumentu. Proces aktualizácie potrvá asi jeden rok a bude ukončený na následnej Medzinárodnej konferencii pre ochranu orla krikľavého, ktorú bude organizovať Východoslovenská energetika, a.s. v spolupráci s RPS na jeseň 2014 na Slovensku.“ – dodáva Zuzana Guziová z RPS.

- KONIEC -

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ing. Boris Maderič, Ochrana dravcov na Slovensku, tel.: 0904 260301, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Zuzana Guziová, Ochrana dravcov na Slovensku, tel: 0907 503844, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.35.32 Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.35.35
Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.35.44 Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.36.03

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.