ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Správa pre verejnosť

AquPom layman web

Ak Vás zaujímajú informácie o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku a jeho výsledkoch, môžete si stiahnuť túto Správu pre verejnosť.

Film online

filmSK

Film Spoločne chránime orla krikľavého si môžete pozrieť už aj online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Prihlásenie

Inštalácie hniezdnych podložiek pre orly krikľavé v rokoch 2011-2014.

V mesiacoch október a november 2014 bolo nainštalovaných v rámci nášho projektu ďalších 20 ks hniezdnych podložiek a vytvorili tak bezpečné a stabilné hniezda.

 

Spolu už bolo takto nainštalovaných 64 kusov hniezdnych podložiek (92 %) z celkového počtu 70 kusov vyrobených v rámci projektu Ochrana orla krikľavého na Slovensku v rokoch 2011–2014. Z počtu 64 hniezdnych podložiek sa inštalovalo najviac – 26 - v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Horná Orava . V ostaných územiach sú počty nasledovné: Slovenský kras - 9 hniezdnych podložiek, Tatry a Laborecká vrchovina – po 8 hniezdnych podložiek , Nízke Tatry - 5 hniezdnych podložiek Volovské vrchy a Vihorlatské vrchy po 4 podložky. Ak počasie dovolí, tak zostávajúcich 5 ks podložiek bude ešte v decembri 2014 alebo v januári – marci 2015 nainštalovaných pred príletom orlov krikľavých na svoje hniezdiská a to v Laboreckej vrchovine 5 podložiek a v Nízkych Tatrách 1 podložka.

 

Cieľom použitia kovových hniezdnych podložiek je vytvoriť pevný a stabilný základ hniezda, do ktorého sa upevní potrebné množstvo prirodzeného hniezdneho materiálu. Takéto umelé hniezda sú potom stabilným a bezpečným miestom pre proces rozmnožovania orlov. Zamedzujú a znižujú straty počas hniezdenia, kedy dochádzalo k pádom hniezd, vypadnutiu znášok alebo mláďat z hniezd. Zabezpečenie stability hniezd je jedným z veľmi dôležitých faktorov pre zabezpečenie úspešného hniezdenia orlov a úspešného vyletenia mláďat z orlích hniezd.

01 umiestnenie hniezdnej podlozky bez materialu 02  hotove hniezdo na podlozke
03 mlada v  umelom hniezde 04 mlada v bezpecnom hniezde stabilizovanom hniezdnou podloĺkou na inej lokalite

Foto: Miroslav Dravecký

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.