nase sk dravce2

nase sk sovy2

MČP RPS 2021

Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

V roku 2021 bolo schválených 7 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Monitoring sokola myšiara (Falco tinnunculus) a habitatové preferencie počas hniezdenia v centrálnej a juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny

ftin1 mcp2021Cieľom projektu je získať dáta o populácii sokola myšiara na území centrálnej a juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a zistiť jeho habitatovú preferenciu počas hniezdenia.

Čítať ďalej...

Výskum gildy lesných sov (Strix aluco, S. uralensis, A. funereus, G. passerinum) v strednej a západnej časti Strážovských vrchov

gpas mcp2021Cieľom projektu je systematicky zmapovať vybrané oblasti pohoria Strážovské vrchy s cieľom skúmať ekologické väzby a vzájomné vzťahy tzv. gildy lesných sov, tvorenej u nás 4 druhmi sov: kuvičkom vrabčím, pôtikom kapcavým, sovou obyčajnou a sovou dlhochvostou.

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.