nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring kuvika v okolí Trnavy

anoc mcp2021Cieľom projektu je zvýšiť hniezdnu ponuku pre kuvikov obyčajných v okolí Trnavy.

Hlavný riešiteľ: Filip Reipricht

Miesto realizácie projektu: okolie Trnavy

Trvanie projektu: 1.február – 30. jún 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Prostredníctvom monitoringu plánujeme zistiť stav populácie kuvika obyčajného v Trnavskom okrese. Získané poznatky budú slúžiť ako základ pre realizáciu ďalších aktivít. Osadením búdok na vhodných lokalitách chceme vytvoriť bezpečné hniezdne možnosti pre kuvika obyčajného a tým vytvoriť priestor pre rozšírenie populácie na lokality, kde sa aktuálne nenachádza.

Aktivity a výstupy:

  1. Monitoring populácie kuvika obyčajného pomocou zvukového nahrávača a fotopasce na 67 lokalitách.
  2. Osadenie 8 búdok pre kuvika obyčajného.

Výsledky:

V priebehu jari bolo v okolí Trnavy skontrolovaných 67 lokalít, pričom prítomnosť kuvika bola potvrdená, pomocou akustického monitoringu, na 31 lokalitách. Na 9 lokalitách bol zaznamenaný pár v hniezdom období. Na potenciálnych lokalitách boli vyvesené búdky anglického typu.

 

kuvik zmensene 2

kuviky zmensene

kuvik zmensene

budka zmensene

budka3 FReipricht

budka2 FReipricht

budka FReipricht

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.