MČP RPS 2011

Posilnenie spolupráce pri mapovaní kuvika obyčajného (Athene noctua)

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
kuvik obyčajný (Athene noctua)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 11/2011

Osteologická škola I.

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 4/2011- 11/2011

Tak žijú u nás kuviky? A ak áno, koľko ich je a čo robia?

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
kuvik obyčajný (Athene noctua)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 11/2011

Monitoring obsadenosti hniezdnych podložiek pre sokoly červenonohé a búdok pre výriky lesné

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
sokol červenonohý (Falco vespertinus), výrik lesný (otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 11/2011

Využitie efektívneho akustického monitoringu s atomatickou softvérovou detekciou pri výskume horských sov

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 11/2011

Sledovanie individuálneho značenia a potravy orla krikľavého, jastraba lesného a výra skalného s využitím fotopascí

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
orol krikľavý (Aquila pomarina), jastrab lesný (Accipiter gentilis), výr skalný (bubo bubo)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 12/2011

Denzita lesných druhov sov v pohorí Veľká Fatra

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 12/2011

Má populácia sokola sťahovavého (Falco peregrinus) stupňújúci trend na Strednom Slovensku?

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 1/2011- 10/2011

Syseľ pasienkový v sieti potravného reťazca a úspešnosť reštitúcie druhu na lokalite Kuchyňa

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 4/2011- 9/2011

Monitoring a ochrana sovy dvojchvostej – Strix uralensis v severnej časti pohoria

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
sova dvojchvostá (Strix uralensis)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 12/2011

Monitoring a zabezpečenie hniezdnych možností pre A. noctua na nitrianskej pahorkatine

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Kuvik obyčajný (Athene noctua)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 11/2011

Monitoring a ochrana orlov v západnej časti Považského Inovca

Názov programu:

Malý členský projekt 2011

Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011 - 10/2011

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd