Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku

talb mcp2021Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností a obohatenie poznatkov o rozšírení kuvikov a plamienok v regióne západného Slovenska.

Hlavný riešiteľ: Kristián Bacsa


Miesto realizácie projektu: okresy Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Piešťany, Šaľa

Trvanie projektu: 1.február – 31. október 2021

Prečo sa projekt realizuje:

Kuvik a plamienka boli v minulosti bežne rozšírenými druhmi kultúrnej krajiny. Početnosť ich populácie však na Slovensku desaťročia klesá. Je to spôsobené najmä zmenou využívania poľnohospodárskej krajiny spojenej s nadmerným využívaním insekticídov na ochranu plodín, upustenia od extenzívnej pastvy hospodárskych zvierat, stratou hniezdnych možností. Negatívny dopad na početnosť plamienok a kuvikov malo rozšírenie kuny skalnej, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia, farmy a pod. a je významným predátorom synatropných živočíchov. Na tomto negatívnom trende sa tiež podieľa izolovanosť jednotlivých populácií a obmedzené bezpečné úkrytové a hniezdne možnosti.

Aktivity a výstupy:

1. Monitoring (vizuálny, akustický) populácie kuvika obyčajného a plamienky driemavej.

2. Kontrola známych a potenciálnych hniezdísk spojená s inštaláciu nových hniezdnych búdok.

 Výsledky:

V 2021 bolo vyvesených 21 nových búdok pre plamienku a kuvika.  Počas sezóny sa podarilo zistiť jedno nové hniezdenie plamienok v sýpke na lokalite v okrese Komárno. Na celom Slovensku bolo v sezóne 2021 zistené hniezdenie druhu len na piatich lokalitách! Na farme v okrese Šaľa bola v búdke nainštalovaná kamera a zrealizovaný online prenos hniezdenia. Prínosom je zistenie viacerých plamienkami obsadených lokalít na východnom Slovensku v okolí Trebišova, kde posledné roky nebol známy výskyt druhu počas hniezdnej sezóny. Na jeseň tohto roku sme začali s aktívnym odchytom sov do ornitologických sietí. Za obdobie od konca septembra do začiatku novembra sme odchytili 30 plamienok, viaceré s krúžkami (2x slovenský, 3x maďarský, 1x rakúsky). Odchyty priniesli cenné poznatky o pohniezdnej disperzii a migrácii druhu, pričom plamienka s rakúskym krúžkom bola odchytená na Slovensku prvý resp. iba druhý raz v histórii. V sezóne 2021 zahniezdil pár kuvikov v novo inštalovanej búdke, v poľnohospodárkom dvore, v obci Koš (okres Prievidza) a ďalšiu búdku, opäť vyvesenú v sezóne 2021, obsadil samček kuvika vo Vlčanoch (okres Šaľa). Percentuálne vysoký počet obsadených búdok kuvikmi poukazuje na účelovosť a potrebu vykonávať takéto typy opatrení, nakoľko kuviky tu nachádzajú vhodné hniezdne a úkrytové možnosti pred predátormi.

Anoctua zmensene

 kuvik obyčajný pri odpočinku (foto: Roman Slobodník)

2021 05 01 Kontrola búdky zmensene

Kontrola obsadenej búdky pre plamienku driemavú (foto: K.Bacsa)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd