MČP RPS 2012

Rozvoj akustického monitoringu

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012

Monitoring, ochrana a podpora hniezdnych možností pre sovu dvojchvostú (strix uralensis) v CHVÚ Laborecká Vrchovina

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

Sova dvojchvostá (Strix uralensis)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012

Habitatová preferencia sokola myšiara v hniezdnom období

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

Sokol myšiar (Falco tinnuculus)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

4/2012 – 7/2012

Mapovanie hniezdnej populácie Kane popolavej (Circus pygargus) v okrese Nitra

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

Kaňa popolavá (Circus pygargus)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

6/2012 – 7/2012

Priebeh hniezdenia dravcov na skalných stenách využívaných horolezcami (Malé Karpaty)

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

Koniec 2/2012 –  koniec 7/2012

Distribúcia a denzita lesných druhov sov v pohorí Veľká Fatra

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012

Monitoring a ochrana hniezdnej populácie Výrika lesného (Otus scops) na strednom Slovensku

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

Výr lesný (Otus scops)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012

Zvýšenie úrovne efektivity a aktivity práce pre členov pracovnej skupiny „kuvik“ – budovanie webovej stránky

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

kuvik obyčajný (Athene noctua)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 6/2012

Monitoring a zabezpečenie hniezdnych možností pre A. noctua na nitrianskej pahorkatine

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

kuvik obyčajný (Athene noctua)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012

Výr skalný

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

Výr skalný (Bubo bubo)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012

Monitoring a ochrana orla kráľovského na Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

orol kráľovský (Aquila heliaca)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 9/2012

Athene noctua na hornom Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:

kuvik obyčajný (Athene noctua)

Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia:

3/2012 – 11/2012

Príspevok k zabezpečeniu komplexnosti dát o aktuálnom výskyte Kuvika obyčajného (Athene noctua) na Slovensku

Názov programu:
Malý členský projekt 2012
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
kuvik obyčajný (Athene noctua)
Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Realizácia: 3/2012- 11/2012

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd