MČP RPS 2010

Potravná a hniezdna biológia sokola myšiara (Falco tinnunculus) v Nitre

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
sokol myšiar (Falco tinnunculus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 4/2010- 9/2010

Zber hendikepovaných chránených druhov živočíchov a zabezpečenie dočasnej starostlivosti o ne (za okr. NZ, KN, SA)

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2010- 12/2010

Výskum a ochrana hniezdnej populácie Pernis apivorus a Accipiter gentilis v okrese Prievidza

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Včelár lesný (Pernis apivorus), Jastrab lesný (Accipiter gentilis)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2010- 12/2010

Distribúcia, denzita a odhad hniezdnych populácii sovy dlhochvostej (Strix uralensis) a kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na hornom Ponitrí

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Sova dlhochvostá (Strix uralensis) a kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2010- 12/2010

Výskum stavu prekrúžkovania hniezdiacej populácie orla krikľavého.

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Oroľ krikľavý (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 4/2010- 9/2010

Zlepšenie hniezdnych možností pre sokola myšiara (Falco tinnunculus) v okrese Prievidza

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
sokol myšiar (Falco tinnunculus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 1.3.2010- 1.8.2010

Sledovanie mláďaťa orla kráľovského (Aquila heliaca) pomocou rádiovej telemetrie

Názov programu:
Malý členský projekt 2010
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
Oroľ krikľavý (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 8/2010- 12/2010

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd