nase sk dravce2

nase sk sovy2

MČP RPS 2009

Monitoring a zlepšenie hniezdnej ponuky populácie kuvika obyčajného (Athene noctua) na ...

 Názov projektu:  Monitoring a zlepšenie hniezdnej ponuky populácie kuvika obyčajného (Athene noctua) na strednom a hornom Ponitrí
 Názov programu:
 Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Kuvik obyčajný (Athene noctua)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/02/2009
 Ukončenie:  31/12/2009

Monitoring a ochrana orla kráľovského (Aquila heliaca ) a sokola sťahovavého (Falco peregrinus) ...

 Názov projektu:  Monitoring a ochrana orla kráľovského (Aquila heliaca ) a sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na strednom a hornom Ponitrí
 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Orol kráľovský (Aquila heliaca)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  31/08/2009

Zabezpečenie doinštalovania a zistenie miery úspešnosti použitých ochranných prostriedkov na 22 kV vedení pri obci Pozdišovce

 Názov projektu:
 Zabezpečenie doinštalovania a zistenie miery úspešnosti použitých ochranných prostriedkov na 22 kV vedení pri obci Pozdišovce
 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Téma:  veda a vzdelávanie
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  28/02/2010

Copyright © 2015. All Rights Reserved.