nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring hniezdnej populácie Falco vespertinus vo vybranej časti SKCHVÚ005 Dolné Považie

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Donor:  Ochrana dravcov na Slovensku
 Cieľový druh:  Sokol červenonohý (Falco vespertinus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  31/10/2009

Copyright © 2015. All Rights Reserved.