Manažment populácií stepných druhov dravcov a sov

Donor:
Štátna ochrana prírody SR
Cieľový druh:
Orol kráľovský (Aquila heliaca)
  Sokol červenonohý (Falco vespertinus)
  Kaňa popolavá (Circus pygargus)
 
Výrik lesný (Otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2001

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd