Záchrana hniezd kaní popolavých a monitoring výskytu európsky významných druhov dravcov

Názov projektu: Záchrana hniezd kaní popolavých a monitoring výskytu, odchyty a krúžkovanie vybraných európsky významných druhov dravcov (Circus pygargus, C. cyaneus) a sov (Asio flammeus) v sezóne 2008 - 2009 v okolí Nových Zámkov
Názov programu:  
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Kaňa popolavá (Circus pygargus) 
  Kaňa sivá (Circus cyaneus) 
  Myšiarka močiarna (Asio flammeus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd