Monitoring a habitatové nároky hniezdnej populácie výrika lesného (Otus scops) na strednom Slovensku

 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Výrik lesný (Otus scops)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončené
 Zahájenie:  01/04/2009
 Ukončenie:  30/09/2009

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd