nase sk dravce2

nase sk sovy2

Sledovanie individuálneho značenia a potravy orla krikľavého, jastraba lesného a výra skalného s využitím fotopascí

Názov programu:
Malý členský projekt 2011
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh:
orol krikľavý (Aquila pomarina), jastrab lesný (Accipiter gentilis), výr skalný (bubo bubo)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Realizácia: 3/2011- 12/2011

Copyright © 2015. All Rights Reserved.