Domapovanie populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Liptove

Číslo projektu: MČP: 563-2014-05

Hlavný riešiteľ: Ján Kicko

Názov projektu: Domapovanie populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) na Liptove

Požadovaná suma: 450

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Bude realizované mapovanie populácie orla krikľavého v dosiaľ nezmapovaných častiach regiónu, bude nadviazané na oblasť s už zmapovanou populáciou

Mapovať sa bude klasickou metódou mapovania obsadených hniezdnych teritórií, v zistených obsadených teritóriách sa pokúsime aj dohľadávať obsadené hniezda, pre získanie čo možno najvyššej preukáznosti obsadenosti teritória. Po sezóne by sme chceli výsledky uzavrieť a zaslať odborný článok do redakcie Slovak Raptor Journal-u.

Mapovať sa bude vo vybraných častiach Liptova, na „bielych miestach“, odkiaľ nemáme presné aktuálne údaje o lokalizácii hniezdísk orla krikľavého- predovšetkým juh Chočských vrchov, ďalej severo-západná časť Liptovskej kotliny, najvýchodnejšie oblasti Veľkej Fatry, najseverozápadnejšie časti Nízkych Tatier, východný okraj Liptovskej kotliny.

Termíny realizácie: mapovanie: 1.4.-20.9.2014, napísanie odborného článku: 21.9.-cca 15.11.2014 Mapovanie budú realizovať a na napísanie odborného článku sa podujali: Ján Kicko a Peter Vrlík.

Výsledky projektu: Projekt bol zameraný na domapovanie populácie orla krikľavého na Liptove. Tomuto druhu sa venuje na Liptove dlhodobo veľká pozornosť. Cieľom bolo doplniť poznatky aj v oblastiach, kde dosiaľ nebola známa lokalizácia hniezdísk, najmä v západnej a najvýchodnejšej časti Liptova.

Orol krikľavý je veľmi verný hniezdisku a preto je možné realizovať sčítanie jeho populácie po dobu viacerých rokov na rozsiahlejšom území. Zaznamenávame však aj zmeny a preto sa do výsledného odhadu zahrnuli len výsledky z ostatných 5 rokov. Jednotlivé teritóriá boli zaradené do kategórie určite a pravdepodobne obsadených teritórií podľa pozorovania s najvyššou preukaznosťou obsadenia teritória za posledných 5 rokov. Teritóriá, u ktorých však následne bolo zistené opustenie, neboli do výsledných počtov zahrnuté.

Je potrebné uviesť, že napriek snahe sa riešiteľom nie veľmi darilo práve v oblasti s najmenej poznanou početnosťou orla krikľavého na Liptove v Chočských vrchoch. Dôvodom je víchrica, ktorá sa prehnala Liptovom v polovici mája a práve v Chočských vrchoch boli najväčšie plochy veterných kalamitísk. Zrejme niektoré páry boli neúspešné a neúspešné páry je následne obtiažne zaznamenať. Preto sa nám v období po víchrici v Chočských vrchoch nedarilo. Aktuálnu početnosť orla krikľavého v území odhadujeme na 51-54 párov.

MCP 2014 domapovanie kriklak1 MCP 2014 domapovanie kriklak2
Foto č. 1: „Nová“ lokalita severne od Važca, kde sme pozorovali zálet orla krikľavého s potravou do porastu. Foto č. 2: Kvačany, Dlhá Lúka- napriek tomu, že na tejto lokalite vyzerajú byť veľmi vhodné biotopy pre orla krikľavého, nebol tu tento pozorovaný. Na svahoch vzadu vidno kalamitiská z májovej víchrice.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd