Monitoring a praktická ochrana plamienky driemavej a kuvika plačlivého v poľno. krajine Záhoria

Ciele projektu:

  • dôkladná inventarizácia 80-tich poľnohospodárskych družstiev na Záhorí (Borská nížina, Chvojnícka pahorkatina) ako potencionálnych hniezdnych lokalít a následné zistenie aktuálneho stavu populácií synantropných druhov sov
  • výroba a inštalácia hniezdnych búdok v spolupráci so Strednou poľnohospodárskou školou v Holíči.
  • zvýšenie informovanosti verejnosti a predovšetkým poľnohospodárov o problematike ochrany sov na poľnohospodárskych družstvách
  • kompletizácia dát využiteľných pri úprave manažmentu ochrany plamienky driemavej a kuvika plačlivého

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd