Syseľ potrebuje pomoc – starostlivosť o potravnú bázu sokola rároha

DSCF0915Číslo projektu: MČP: 563-2014-02

Hlavný riešiteľ: Ervín Hapl

Názov projektu: Syseľ potrebuje pomoc – starostlivosť o potravnú bázu sokola rároha

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Zabezpečiť ľahšie využívanie pozemku – vyzbieranie skál, vyrezanie kríkov na ploche obývanej sysľom – vklad do budúceho ľahšieho využívania kľúčovej plochy pre sysľa, ktorá bola doteraz využívaná pastvou a mulčovaním. Jej vyčistenie je predpokladom o lepšieho stavu do budúcnosti aj bez opakovania aktivity. Realizácia dokáže, či je problém s populáciami sysľa pasienkového na nových plochách založený na ich neskorej kosbe.


„Fotografie z čistenia pasienka v katastri obce Kuchyňa a Moravský Svätý Ján. Na čerstvo vykosenú lúku zavítali aj bociany, chvíľu sme sa báli, že nám pochytajú mladé sysle. Krovinorezom bolo kosené bezprostredné okolie nôr, kde sme identifikovali samice s mláďatami. Kolóniu tvorí približne 30 dospelých jedincov sysľa, pričom predpokladáme, že vhodným manažmentom sa podporí prežitie mláďat a v budúcom roku bude stav početnosti populácie o niečo lepší. Pojazdnú kosačku, na ktorej sedí Gabika, nám požičal p. Tomek z M. Sv. Jána. Tam sme v ten víkend realizovali okrem manažmentu aj monitoring, na lokalite prežíva približne 10 dospelých jedincov, z toho jedna samica s 5 mláďatami. Tešíme sa, konečne úspešná reprodukcia na cieľovej lokalite! Tiež sme ich prežitiu hodne pomohli kosením - na lokalitu chodievajú mačky (info od Tomeka a jednu sme aj videli) a tie to tam môžu kompletne vychytať, ak ich sysle nevidia - teda ak je vyššia tráva... Problém s mačkami riešime v spolupráci s miestnymi.“

Denisa Lobbová

Foto: Denisa Lobbová

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd