Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

Filopatria polobudkovej populacie sokola mysiara2Číslo projektu: MČP: 563-2014-09

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník

Názov projektu: Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

Požadovaná suma: 450

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Výskum hniezdnej populácie bude založený na:

1., zistenie filopatrie - sledovanie a prípadná identifikácia adultných jedincov na hniezdisku (hniezde) pomocou prípadného odčítania farebných krúžkov.

2., krúžkovanie mláďat v polobúdkach (hliníkový krúžok na ľavej nohe, farebný plastový na pravej nohe)

3., zber biologických dát z jednotlivých hniezd v zmysle Országhová & Blazníková (1998):

a., primárna produkcia (počet vajec v kompletnej znáške),

b., sekundárna produkcia - počet vyliahnutých mláďat

c., terciárna produktivita - počet vyletených mláďat

Ako sa bude aktivita realizovať?

1., Zistenie filopatrie - každé hniezdo bude sledované do času, kedy bude možné skonštatovať prítomnosť resp. absenciu jedincov s farebným krúžkom.

2., Krúžkovanie mláďat - mláďatá budú značené medzi 10tym - 20 dňom od vyliahnutia, kedy noha je už dostatočne vyvinutá na umiestnenie tak hliníkového ako aj plastového krúžku.

3., Zber dát - kontinuálne návštevy počas hniezdenia. Na identifikáciu primárnej produkcie sa vyčlení 1 deň v prvej polovici mája, sekundárna produkcia bude sledovaná na prelome mája a júna a terciárna počas vyletovania mláďat podľa potreby (predpoklad od poslednej dekády júna do druhej dekády júla pri neskorších, resp. náhradných hniezdeniach). Kde sa bude aktivita realizovať?

Oblasť hniezdnych polobúdok, okres Prievidza, Hornonitrianska kotlina


11.6.2014

„Z 20 obsadených búdok (21 inštalovaných) prebehlo krúžkovanie 67 mláďat na 14tich hniezdach, pričom stav je nasledovný: 1x7 mláďat, 5x6, 3x5, 2x4, 1x3, 2x2 a v jednom prípade bolo na hniezde iba jedno mláďa. V tomto roku sme zaznamenali pomerne veľký počet neoplodnených vajec - zatiaľ 13.“

Foto: archív RPS

Výsledky projektu: Monitoring prebiehal spolu na 22 lokalitách (búdkach), ku ktorým sa počas trvania projektu pridali aj dve lokality v Handlovej, kde boli hlásené sokoly hniezdiace na balkónoch. Celková obsadenosť búdok cieľovým druhom predstavovala 95,45%, čo v reále predstavuje 21 obsadených búdok z 22 inštalovaných. Spolu bolo vo všetkých búdkach znesených 114 vajec, pričom najpočetnejšie sa vyskytovali znášky o počte 6 vajec (10 prípadov), nasledovali 5 kusové násady (8), po jednom prípade boli zistené 3, 4 resp. 7 kusové násady. V Handlovej tvorilo znášky 5 resp. 7 vajec.
Z vajec sa v búdkach vyliahlo spolu 82 mláďat. Najpočetnejšie zastúpenie bolo tvorené 6 resp. 5 mláďat v jednej búdke (po 5 prípadov). Zo sedem kusovej znášky sa vyliahlo všetkých 7 mláďat. V Handlovej sme na oboch hniezdach nezaznamenali straty pri liahnutí mláďat.
Vo viacerých prípadoch sme evidovali straty na hniezdach, či už v podobe neoplodnených vajec (8 prípadov, 27 vajec), alebo v podobe predácie (1 prípad, 5 vajec). V dvoch prípadoch došlo k neoplodneniu kompletnej znášky (v oboch prípadoch po päť vajec). Uvedený vysoký počet neoplodnených vajec sa prejavil aj v prepočte počtu vyliahnutých mláďat na všetky hniezda.

Z hľadiska monitoringu hniezdiacich párov sme získali dva cenné údaje. Jeden údaj predstavovala kontrola jedinca, ktorý bol 13.júna 2013 krúžkovaný ako mláďa na hniezde v búdke v k.ú. Sebedražie a 3.augusta 2014 bol kontrolovaný v blízkosti inej búdky v vo vzdialenosti 1970 m (merané cez Google earth). Uvedený jedinec bol samec v plnom preperovaní. Druhý jedinec predstavoval identický presun (!) vtáka z búdky v k.ú. Sebedražie na lokalitu v blízkosti inej búdky 19. septembra 2014.
Z projektu sme zabezpečili aj starostlivosť o búdky (farby, drôty) a časť prostriedkov bola použitá na nákup krúžkov. V novembri boli vyvesené ďalšie dve búdky v severnej časti Hornonitrianskej kotliny (k.ú. Nedožery-Brezany pri vodnej nádrži a Nitrianske Pravno, časť Bôrik) a jedna vo východnej časti (k.ú. Jalovec). Ďalšia búdka bola reinštalovaná, nakoľko pri kontrole počas zimnej údržby (náter búdok resp. previazanie úchytov) bola nájdená na zemi.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd