nase sk dravce2

nase sk sovy2

Manažment populácií stepných druhov dravcov a sov

Donor:
Štátna ochrana prírody SR
Cieľový druh:
Orol kráľovský (Aquila heliaca)
  Sokol červenonohý (Falco vespertinus)
  Kaňa popolavá (Circus pygargus)
 
Výrik lesný (Otus scops)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2001

Copyright © 2015. All Rights Reserved.