Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich

Názov programu:
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013
Partner projektu: BirdLife Österreich
AURING
Donor:
Európsky fond regionálneho rozvoja
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Slovenská republika

Ochrana dravcov na Slovensku
Téma:
druhová ochrana a výskum
Status:
aktuálny
Zahájenie:
01.03.2011
Ukončenie:
31.12.2013

logo-sk-at

logo-erdf

logo-coro-projekt

http://www.birdlife.at/coro-skat/sk/index.html

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd