nase sk dravce2

nase sk sovy2

Zabezpečenie doinštalovania a zistenie miery úspešnosti použitých ochranných prostriedkov na 22 kV vedení pri obci Pozdišovce

 Názov projektu:
 Zabezpečenie doinštalovania a zistenie miery úspešnosti použitých ochranných prostriedkov na 22 kV vedení pri obci Pozdišovce
 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Téma:  veda a vzdelávanie
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  28/02/2010

Copyright © 2015. All Rights Reserved.