nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a ochrana orla kráľovského (Aquila heliaca ) a sokola sťahovavého (Falco peregrinus) ...

 Názov projektu:  Monitoring a ochrana orla kráľovského (Aquila heliaca ) a sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na strednom a hornom Ponitrí
 Názov programu:  Malý členský projekt 2009
 Cieľový druh:  Orol kráľovský (Aquila heliaca)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  31/08/2009

Copyright © 2015. All Rights Reserved.