Featured

Pri Šuranoch inštalovali ekozábrany na ochranu vtáctva

Tlačová správa Bratislava, 23. mája 2018  2018 5 22 Instalacia ekozabran Surany 01 ZSD
Konzoly stĺpov elektrických vedení predstavujú pre vtáctvo v otvorenej krajine veľmi atraktívne miesto. Ak na okolí nie je v dosahu vegetácia, takýto vyvýšený posed poskytuje najmä dravcom vhodný bod na pozorovanie koristi, zrýchleného útoku na korisť, príp. obrany teritória. V mnohých prípadoch však elektrické stĺpy a ich konzoly predstavujú riziko pre dosadajúce druhy a môžu spôsobiť úhyn. Západoslovenská distribučná, a.s. inštalovala aj v Medzinárodný deň biodiverzity pri Šuranoch tzv. ekozábrany tak, aby tu bolo vtáctvo v bezpečí.

 

 

„Sieť elektrických vedení má na Slovensku dĺžku 35 tisíc kilometrov. Je to asi vzdialenosť cesty z Bratislavy na južný pól a naspäť. Pre vtáctvo predstavuje táto sieť dva typy nebezpečenstiev. Prvým je zásah elektrickým prúdom po dosadnutí na konzolu elektrického stĺpu, po ktorom môže nasledovať úhyn. V prípade, ak sa takéto nebezpečenstvo preukáže, oslovujeme energetické spoločnosti, aby stĺpy ošetrili prostredníctvom využívania vhodného typu zábran proti dosadaniu, resp. chráničiek, ktoré umožnia bezpečné dosadnutie. Možné je aj využívanie vhodného typu konštrukcií elektrických stĺpov, čiže pri dosadnutí jedinca nedochádza k vzájomnému smrtiacemu dotyku s vodičom. V roku 2017 uhynul na stĺpe elektrického vedenia v Šuranoch bocian, preto sme oslovili Západoslovenskú distribučnú, a.s., ktorá v týchto dňoch inštalovala ekozábrany,“ vysvetľuje Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„V území realizujeme projekt LIFE Energia, ktorý sa zaoberá druhým typom nebezpečenstva pre vtáky – nárazom do vedení. Na úvod sme prešli všetky vedenia v oblastiach dôležitých pre vtáctvo, ktoré tu hniezdi, odpočíva, alebo nachádza potravu. Z nich sme špecifikovali také, kde dochádzalo ku kolíziám vtáctva do drôtov a následne k úhynom či zraneniam. Západoslovenská distribučná, a.s. tu v rámci projektu umiestňuje takzvané odkloňovacie prvky – FireFly, RIBE lamely a špirály, ktorých úlohou je zvýšiť viditeľnosť vedenia a odkloniť dráhu prelietajúcich operencov tak, aby sa prekážke bezpečne vyhli,“ dopĺňa Gális.

 

Ide o územie výskytu a hniezdenia orla kráľovského, ktorý je na Slovensku vzácny. Pre tento druh a mnohé ďalšie je dôležitá aj ochrana pred zásahmi elektrickým prúdom, ktorý je častejšou príčinou zranení či usmrtenia vtáctva. Západoslovenská distribučná sa dlhodobo venuje projektom na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. „Jednou z aktivít, ktoré realizujeme v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku, je práve osadzovanie ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia. Doteraz sme na Západnom Slovensku takto ošetrili takmer 7 000 stĺpov, čo predstavuje približne 500 km bezpečných vedení. Na rizikové vedenia sme nainštalovali takmer 3 000 kusov odkloňovačov letu vtákov. Tie minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Na ekologizáciu vedení sme doteraz celkovo vynaložili takmer milión eur, “ hovorí Michaela Dobošová zo Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 

Doplňujúce informácie:

Viac o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA sa dozviete na webovej stránke www.lifeenergia.sk. Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd