Featured

Podozrivý nález samičky sokola sťahovavého

Tlačová správa DSC00858

Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku potvrdili ďalší podozrivý nález uhynutého dravca - samičky sokola sťahovavého na hniezde.

 

„Dňa 28.apríla som realizovala kontrolu hniezda sokola sťahovavého v blízkosti obce Tekovská Breznica. Cieľom bolo zistiť, či je lokalita obsadená párom, ktorý už mal v tomto období vychovávať mláďatá. Na hniezde som z diaľky zbadala jedinca chráneného živočícha – sokola sťahovavého, ktorý ležal nepohnute v hniezde, nereagoval. Toto správanie je neprirodzené, ostala som v šoku, pretože bolo zrejmé, že sokol je mŕtvy,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Kontaktovala políciu a Štátnu ochranu prírody SR. Aj za účasti veterinárneho lekára sme realizovali obhliadku miesta nálezu. Potvrdil sa nález uhynutej dospelej samice sokola sťahovavého v reprodukčnom veku. Prítomní zástupcovia Štátnej ochrany SR uviedli, že v období na začiatku hniezdneho obdobia pozorovali na lokalite celý pár sokola sťahovavého, teda samca aj samicu a predpokladáme, že tento pár tu aj zahniezdil. Hniezdna lokalita je známa už niekoľko rokov. Kvôli cielenému vyrušovaniu pár nemal mladé, resp. odchoval iba malý počet mláďat. Veterinárny lekár prevzal uhynutú samicu na analýzu a zistenie prípadného cudzieho zavinenia úhynu. Do úvahy prichádza aj prirodzená príčina, napr. v dôsledku ochorenia, toto je však málo pravdepodobné. Príčinou mohla byť napríklad otrávená návnada, ktorú niekto umiestnil do okolia hniezda, podobne ako sa potvrdilo minulý rok na východnom Slovensku. Páchateľom bol chovateľ holubov. Na základe známych prípadov látky používané v otrávených návnadách sú vysoko toxické a dokážu obeť usmrtiť okamžite,“ hovorí Deutschová.


„Sokol sťahovavý je zákonom chránený a jeho spoločenská hodnota je 5530 eur. Ochrana dravcov na Slovensku podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany živočíchov, kedy páchateľom hrozí odňatie slobody aj na niekoľko rokov. Iba za niečo viac ako mesiac - od začiatku marca do polovice apríla 2018, bolo odhalených neuveriteľných šesť prípadov a úhyn 59 chránených druhov, v celkovej spoločenskej hodnote 92 540 eur. V krajine sa objavili jedovaté návnady, nebezpečné aj pre človeka či domáce zvieratá , aj preto sme spustili iniciatívu Všetci za dravce“, uzatvára Deutschová.

 

Chceli by sme sa poďakovať Prezídiu policajného zboru, miestnemu obvodnému oddeleniu polície a tiež Štátnej ochrane prírody SR – CHKO Štiavnické vrchy za profesionálny prístup, pomoc a spoluprácu v aktuálnom prípade.

 

Doplňujúce informácie:

  • Monitoring území a vyšetrovanie prípadov prebieha aj vďaka projektu LIFE Pannon Eagle, ktorý sa realizuje s podporou Európskej únie. V rámci projektu sa realizuje aj stráženie aktívnych hniezd a kontroly rizikových území. Okrem Slovenska sa na ňom podieľa Maďarsko, Česká republika, Rakúsko a Srbsko.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd