Featured

Vzácny sokol na Slovensku takmer vyhynul

Tlačová správa Bratislava, 7. marca 2018  par predavanie koristi
Koncom 90-tych rokov 20. storočia hniezdilo na Slovensku 60 – 70 párov sokola červenonohého. Drastické zmeny poľnohospodárskej krajiny mali na tento druh výrazne negatívny dopad. Stal sa kriticky ohrozeným a ocitol sa na hranici vyhynutia – v roku 2012 nebolo potvrdené hniezdenie ani jediného páru. Práve vtedy sa začal realizovať medzinárodný projekt LIFE REDFOOT, s podporou Európskej únie.

 

 

„Pri záchrane ohrozeného sokola sa spojili mnohé inštitúcie zo Slovenska (Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hlavného mesta a okresné úrady) s organizáciami z Maďarska. Tu sa podarilo populáciu zdvojnásobiť (dnes 1400 párov), je stabilná a my využívame riešenia overené dlhodobými skúsenosťami maďarských kolegov,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Jednou zo základných podmienok prežitia tohto sokola v prírode je dostatok krkavcovitých druhov vtákov – havranov, vrán, strák. Stavajú preňho hniezda, lebo on sám to nedokáže. Máme preto nesmiernu radosť, že sa vďaka projektu podarilo dosiahnuť celoročnú ochranu uvedených „krákavcov“ pred odstrelom v dôležitých oblastiach. Havrany od nás dostali na stavbu hniezd aj halúzky, aby sa nehádali a postavili čo najviac kvalitných domácností. Prirodzené hniezdne možnosti doplnilo celkom 300 drevených i hliníkových búdok a 30 prútených hniezd. Okamžite ich obsadzovali rôzne druhy a pre našu radosť, aj sokol červenonohý. Vysadili sme bezmála 1000 stromov, Západoslovenská distribučná, a.s. zvýšila ochranu vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom na 400 stĺpoch. V poľnohospodárskej krajine, ktorú sokol obýva, je preňho nutná pestrosť plodín - to znamená aj rozmanitosť druhov, najmä dostatok výživného hmyzu a hrabošov. Preto sme v projekte mysleli aj na nástroje, ktoré motivujú farmárov k šetrným metódam hospodárenia,“ vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Sokol červenonohý u nás v minulosti hniezdil okrem iných lokalít tiež v piatich Chránených vtáčích územiach, kde prebiehali i spomínané aktivity. V súčasnosti je známe len jediné, posledné hniezdisko, pri Bratislave. Minulý rok tu 16 párov vyviedlo až 41 mláďat, čo je obrovský úspech! Po viac ako piatich rokoch môžeme konštatovať, že realizované aktivity prispeli k tomu, že zo Slovenska zatiaľ nevymizol ďalší druh. Projekt v marci 2018 končí a nás čaká veľa práce. V máji totiž fešák medzi dravcami priletí z afrických zimovísk. Túto sezónu zabezpečíme monitoring hniezdnych párov, krúžkovanie mláďat i sledovanie sokolov počas migrácie,“ uzatvára Chavko.

 

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na webovej stráne www.falcoproject.eu. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Doplňujúce informácie:

  • Používaným názvom pre sokola červenonohého je tiež sokol kobcovitý, vedecký názov (latinsky) je Falco vespertinus.
  • Ministerstvo životného prostredia SR podporilo projekt z pozície spolufinancovateľa, pričom poskytlo dôležité zdroje na financovanie projektu.
  • Štátna ochrana prírody SR sa ako jeden z dvoch slovenských partnerov (pridružených príjemcov) projektu LIFE REDFOOT podieľala priamo na realizácii viacerých aktivít, predovšetkým v území Chránených vtáčích území Ostrovné lúky a Dolné Považie.
  • Spomínanou poslednou hniezdnou lokalitou sokola červenonohého na Slovensku je Chránené vtáčie územie Sysľovské polia, zároveň domov ďalšieho u nás kriticky ohrozeného druhu – dropa veľkého. Bratislavský magistrát nám tu vyšiel v ústrety pri výsadbe stromov i umiestnení búdok na svojich pozemkoch. Aj v aktuálnom roku sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce formou poskytnutia 70 hniezdnych búdok.
  • Bratislavský samosprávny kraj podporil v roku 2016 ochranu tohto intenzívne navštevovaného územia projektom, v rámci ktorého pribudli dôležité informačné tabule a piktogramy.
  • Západoslovenská distribučná, a.s. umiestnila v rámci CHVÚ Ostrovné lúky a Dolné Považie prvky na ochranu vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom na viac ako 400 stĺpoch.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd