Monitoring hniezdnej populácie orliaka morského na Podunajsku

Orliak morsky Jozef ChavkoCieľom projektu je zabezpečiť dôsledný monitoring a kontrolu celého procesu hniezdenia nášho najväčšieho hniezdiaceho dravca na Podunajskej nížine.

Hlavný riešiteľ: Zsolt Riflik

Spolupracovník: Jozef Chavko

Miesto realizácie projektu: Podunajská nížina

Trvanie projektu: február - jún 2019

Prečo sa projekt realizuje: úspešnosť hniezdenia orliaka morského do veľkej miery súvisí s vplyvom využívania krajiny v bezprostrednej blízkosti hniezdiska. Z negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na hniezdenie, je to napr. lesohospodárska činnosť, činnosti súvisiace s výkonom práva poľovníctva, rekreačná činnosť v okolí hniezda a pod. Monitoringom hniezdnej populácie, najmä kontrolou hniezdisk, je možné pozitívne ovplyvniť výsledok hniezdenia a taktiež kontrolovať jeho priebeh. V roku 2017 a 2018 som monitoroval 7 resp. 9 hniezdnych lokalít orliaka morského. Na tento monitoring nadväzuje tento projekt.

Aktivity a výstupy:

Prostredníctvom piatich kontrol na 1 hniezdo zistiť hniezdnu produktivitu. Prvá kontrola – koniec januára/začiatok februára - zistenie prítomnosti páru na hniezdisku, druhá + tretia kontrola – marec, inkubácia na znáške, štvrtá kontrola – začiatok apríla, v čase vyliahnutých mláďat, piata kontrola - potvrdenie úspešného vyletenia z hniezd.
Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy a dve prednášky pre verejnosť.

 


Výsledky


Počas kontrol hniezd v jarnom období bolo všetkých 7 monitorovaných hniezd obsadených, pričom úspešné hniezdenie sme zaznamenali na štyroch hniezdach. V jednom prípade pár orliakov odchoval jedno mláďa, v dvoch po dve a v jednom dokonca tri mláďatá. Hniezda tak v týchto dňoch opúšťa minimálne 8 mláďat "kráľa oblohy". Pozitívnym zistením bola absencia akýchkoľvek negatívnych javov v okolí hniezd.

Okrem toho prebehla aj diskusia s členmi záujmových poľovných združení (1x) a dve prednášky pre žiakov základných škôl. O podujatí informovali aj médiá, napr. tu.

10. júna 2019 sa v rámci Slnovratu na Dunaji uskutočnil Deň prírodovedy, zúčastnilo sa ho 160 ľudí. O podujatí informovali aj médiá, napr. tu.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd