Orliak morský na Podunajsku - monitoring hniezdnej populácie

Orliak morsky Ervin Hrtan Cieľom projektu je zabezpečiť dôsledný monitoring a kontrolu celého procesu hniezdenia nášho najväčšieho hniezdiaceho dravca na Podunajskej nížine.

Hlavný riešiteľ: Zsolt Riflik

Miesto realizácie projektu: Podunajská nížina

Trvanie projektu: február - jún 2018

Prečo sa projekt realizuje:

Úspešnosť hniezdenia orliaka morského do veľkej miery súvisí s vplyvom využívania krajiny v bezprostrednej blízkosti hniezdiska. Z negatívnych faktorov, ktoré vplývajú na hniezdenie, je to napr. lesohospodárska činnosť, činnosti súvisiace s výkonom práva poľovníctva, rekreačná činnosť v okolí hniezda a pod. Monitoringom hniezdnej populácie, najmä kontrolou hniezdisk, je možné pozitívne ovplyvniť výsledok hniezdenia a taktiež kontrolovať jeho priebeh. V roku 2017 som monitoroval 7 hniezdnych lokalít orliaka morského. Na tento monitoring nadväzuje tento projekt.

Aktivity a výstupy:

Prostredníctvom piatich kontrol na 1 hniezdo zistiť hniezdnu produktivitu. Prvá kontrola – koniec januára/začiatok februára - zistenie prítomnosti páru na hniezdisku, druhá + tretia kontrola – marec, inkubácia na znáške, štvrtá kontrola – začiatok apríla, v čase vyliahnutých mláďat, piata kontrola - potvrdenie úspešného vyletenia z hniezd.

Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy.


Výsledky projektu


V januári a februári prebiehali kontroly obsadenosti jednotlivých hniezdnych lokalít a riešili sa nastavenia ochrany aktívnych hniezd – spoluprácou s lesníkmi, či s pomocou úradov životného prostredia vyhlásením zóny ochrany so špeciálnym režimom v okolí hniezdneho stromu. V hniezdnej sezóne 2018 bolo sledovaných spolu 7 hniezd orliakov morských – dve hniezda na Žitnom ostrove v okresoch Nové Zámky a Komárno, päť hniezd v Dunajských luhoch.


Začiatok hniezdnej sezóny a to nielen u orliakov, zasiahla vlna otráv. Pri hniezde v katastri obce Neded ( Zemné ) boli nájdené otrávené orliaky. Išlo p pár, ktorý tu hniezdil dlhé roky, s nimi zahynuli 2 mláďatá na hniezde a tiež jeden štvorročný a jeden dvojročný vták. Spolu tak otravy postihli štyri generácie!


Z hniezda v Komárňanskom okrese úspešne vyviedli dospelé vtáky 2 mláďatá.

V Dunajských luhoch bolo obsadených spolu 5 hniezd. Ani tento rok nás neobišli negatívne faktory pri hniezdach – napr. väčší počet posedov, lesnícke práce neďaleko hniezd, všade prítomné smeti. Z každého hniezda v luhoch úspešne vyleteli mladé vtáky.


Spolu v roku 2018 opustilo hniezda, ktoré boli sledované v rámci MČP, 9 mladých orliakov. Cez leto boli viackrát pozorované subadultné orliaky.


Napriek negatívnym zážitkom zo začiatku sezóny, aj tento rok bolo nespočetne veľa krásnych a príjemných chvíľ, ako sledovanie mláďat počas kŕmenia, sledovanie dospelých vtákov pri lietaní alebo oddychovaní pri hniezde a samozrejme ako čerešnička bola aj tento rok akcia, keď sa krúžkovali mláďatá.

 

V júni sa uskutočnila prednáška a exkurzia v rámci podujatia "Slnovrat na Dunaji", pozvánku nájdete tu. Podujatia sa zúčastnilo približne 25 detí a 20 rodičov. Prednáška bola zameraná na ochranu dravcov, hlavne na orliaky morské. S deťmi a rodičmi sme sa potom vybrali ku sútoku Dunaja a Váhu.


Výpoveď realizátora projektu:


Myslím si, že v každom z nás, ktorý chodíme do terénu na monitoring cielového druhu MČP, zanechalo stopu marcové trávenie dravcov. Spomínam si na telefonát v marci, keď mi volali, že pri jednom z "mojich" hniezd na hranici okresov Šaľa a Nové Zámky, sa našli uhynuté vtáky. Po príchode na lokalitu a prehľadaní okolia sa zistilo, že máme otrávené 4 orliaky morské, no vtedy sa ešte nevedelo o počte uhynutých mláďat (2) v hniezde. Dravce ktoré som sledoval už druhý rok, ktoré boli tak majestátne a nedotknuteľné, nám ležali pred nohami uhynuté.. Toto hniezdisko bolo vzdušnou čiarou len pár kilometrov od môjho bydliska, často som ich vídaval ako krúžia nad riekou Váh, ako letia s korisťou naspäť na hniezdo. Žiaľ od toho dna, je obloha akoby prázdna. Márne ich hľadám (už zo zvyku).

Hniezdo v okrese Komárno bolo dlhý čas prázdne, len striekance pod ním nám dávali nádej, že sa tu orliaky zdržiavajú. Toto tušenie mi koncom marca potvrdil samec orliaka letiaci nad porastom a následne samica, ktorá vzlietla priamo z hniezda. Pri mojom odchode z lokality, okamžite letela naspäť na hniezdo, zrejme k mláďatám.

Hniezda v lužných lesoch a blízkom okolí (5) boli všetky obsadené, vtáky sa pohybovali pri nich, alebo nad porastom počas každej kontroly.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd