Monitoring a ochrana plamienky driemavej na východnom Slovensku
Plamienka driemavá v podkroví (foto: K. Bacsa)

Monitoring a ochrana plamienky driemavej na východnom Slovensku

Cieľom projektu je vytvorenie nových hniezdnych možností pre plamienku driemavú v oblasti východného Slovenska.

Hlavný riešiteľ: Martin Danilák
Miesto realizácie projektu: okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov
Trvanie projektu: február – október 2024
Opis projektu: V rámci projektu budú vyrobené búdky pre plamienku driemavú, ktoré budú následne po dohode s poľnohospodármi umiestnené vo vhodných priestoroch, kde je najvyššia šanca pre hniezdenie plamienky. Takisto budú po inštalácií odovzdané pamätné tabule poľnohospodárom.
Aktivity a výstupy:
1. Kontrola obsadenosti potenciálnych lokalít.
2. Vyvesenie búdok pre plamienku driemavú.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu