Mapovanie rozšírenia kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého v Malých Karpatoch
Kuvičok vrabčí v hniezdnej dutine (foto: K. Šotnár)

Mapovanie rozšírenia kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého v Malých Karpatoch

Cieľom projektu je monitoring potenciálnych hniezdnych lokalít kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého vo vybraných dolinách Malých Karpát.

Hlavný riešiteľ: Samuel Pačenovský
Miesto realizácie projektu: Malé Karpaty- dolina Vydrice, dolina Prepadlé, Podbabská dolina, Sološnická dolina, Kršlenica, Jelenia hora, Záruby, Buková
Trvanie projektu: február – október 2024
Opis projektu: Vo vybraných dolinách Malých Karpát bude realizovaný akustický monitoring pomocou diktafónov a taktiež priame kontroly zamerané na hlasové prejavy cieľových druhov sov. Úlohou akustického monitoringu je zistiť, či uvedené druhy hniezdia v kontrolovaných lokalitách. V prípade potvrdenia obsadenosti lokalít bude ďalší monitoring zameraný na zistenie počtu hniezdnych teritórií.
Aktivity a výstupy:
1. Akustický monitoring vybraných lokalít

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu