nase sk dravce2

nase sk sovy2

Dravé vtáky a sovy vo fotografii

Cieľom projektu je priniesť nové a kvalitné fotografie našich najznámejších aj vzácnejších druhov dravcov a sov pre potreby nového kalendára. Zároveň budú fotografie slúžiť pri šírení osvety o týchto druhoch.

 

Hlavný riešiteľ: Michal Richter

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenska

Trvanie projektu: február – október 2023

Prečo sa projekt realizuje: Dravé vtáky a sovy sú pre verejnosť atraktívne. S rozvojom a dostupnosťou výkonnej fototechniky vystupujú do popredia otázky ohľadom dodržiavania etiky pri fotografovaní druhov žijúcich vo voľnej prírode. Preto sme si dali za cieľ vytvoriť súbor fotografií dravých vtákov a sovy, ktoré je možné použiť pri osvete o týchto druhoch a zároveň vznikli za dodržania etických zásad fotografovania.

Aktivity a výstupy

1. fotografovanie dravcov a sov za dodržania etiky fotografie voľne žijúcich vtákov

2. vytvorenie popularizačných textov o dravých vtákoch a sovách

Copyright © 2015. All Rights Reserved.