Monitoring a ochrana plamienky a kuvika v okresoch Rimavská Sobota a Rožňava

Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre cieľové druhy a získanie poznatkov o ich súčasnom rozšírení, biotopových preferenciách, hniezdení a migrácii v okresoch Rimavská Sobota a Rožňava.

Hlavný riešiteľ: Peter Pál

Miesto realizácie projektu: okresy Rimavská Sobota a Rožňava

Trvanie projektu: február – október 2023

Prečo sa projekt realizuje: Kuvik a plamienka boli v minulosti bežne rozšírenými druhmi kultúrnej krajiny. Početnosť ich populácie však na Slovensku desaťročia klesá. Je to spôsobené najmä zmenou využívania poľnohospodárskej krajiny spojenej s nadmerným využívaním insekticídov na ochranu plodín, upustenia od extenzívnej pastvy hospodárskych zvierat, stratou hniezdnych možností. Negatívny dopad na početnosť plamienok a kuvikov malo rozšírenie kuny skalnej, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia, farmy a pod. a je významným predátorom synatropných živočíchov. Na tomto negatívnom trende sa tiež podieľa izolovanosť jednotlivých populácií a obmedzené bezpečné úkrytové a hniezdne možnosti.

Aktivity a výstupy

1. monitoring (vizuálny, akustický) plamienky driemavej a kuvika obyčajného

2. odchyt do ornitologických sietí

3. inštalácia nových hniezdnych búdok

Výsledky

Podľa možností, po dohode s majiteľmi poľnohospodárskych družstiev, boli na vhodných lokalitách v areáloch družstiev a ich okolí vyvesené búdky pre plamienku driemavú a kuvika obyčajného. Ďalšie vhodné lokality boli vytipované na vyvesenie búdok v ďalších sezónach. Pre kuvika obyčajného sme zvolili búdku "anglického typu", ktorá sa nám v posledných rokoch osvedčila v praxi. Búdka má malú, zalomenú predsieň, ktorá pokračuje do hniezdnej dutiny. Zároveň je pred vletovým otvorom umiestnená pristávacia lišta, ktorá slúži aj ako oddychové miesto pre mláďatá pred prvým letom.  

Inštalácia búdky "anglického typu" pre kuvika obyčajného (foto: P. Pál).

Búdka pre kuvika obyčajného na nevyužívanom drevenom stĺpe (foto: P. Pál).

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd