nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring populácie orla kráľovského

Cieľom projektu je získanie aktuálnych údajov o hniezdnej populácii orla kráľovského na Slovensku. V prípade zistenia vplyvov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na hniezdnu úspešnosť, bude zabezpečená ochrana hniezda.

 

Hlavný riešiteľ: Tomáš Veselovský

Miesto realizácie projektu: nížinné oblasti Slovenska

Trvanie projektu: február – september 2023

Prečo sa projekt realizuje: V rámci projektu budeme monitorovať známe hniezdne lokality orla kráľovského v nížinných oblastiach Slovenska a tiež sa zameriame na potenciálne nové hniezdne lokality, napr. kde boli v roku 2022 pozorované orly, ale hniezdo nebolo nájdené. Terénne kontroly budú prebiehať až do obdobia vyletenia mláďat. Prioritne skontrolujeme lokality, ktoré nie sú pokryté inými dobrovoľníkmi a hrozí, že v roku 2023 z nich nebudú zozbierané údaje. V prípade zistenia negatívnych faktorov v okolí hniezda bude situácia konzultovaná so ŠOP v snahe zabezpečiť jeho ochranu.

Aktivity a výstupy

1. kontrola hniezdnych lokalít orla kráľovského

2. zistenie hniezdnej úspešnosti

3. ochrana hniezd

Výsledky

Vďaka terénnemu monitoringu a spolupráci s ďalšími členmi Ochrany dravcov na Slovensku sa nám podarilo zozbierať informácie zo 79 hniezdnych lokalít orla kráľovského. Zistili sme hniezdenie 64 párov, z tohto 54 párov bolo úspešných. Spolu vyviedli 84 mláďat. Počas monitoringu, na lokalite v okrese Galanta, sme našli 2 uhynuté mláďatá, ktoré spadli spolu s hniezdom a časťou hniezdneho stromu. Zadokumentovali ste tieź zaujímavý prípad hniezdenia orla kráľovského na východe Slovenska, kde pár hniezdil na vŕbe, v bezprostrednej blízkosti železničnej trate a v blízkosti staveniska. Počet hniezdiacich párov, rovnako ako počet vyletených mláďat, bol v roku 2023 nižší než v roku 2022.

Spadnuté hniezdo a uhynuté mláďatá na lokalite v okrese Galanta (foto: T. Veselovský)

Mláďatá orla kráľovského v okrese Levice (foto: T. Veselovský)

Hniezdo orla kráľovského na vŕbe, pri železnici (foto: T. Veselovský)

Hniezdo orla kráľovského v okrese Nové Zámky (foto: T. Veselovský)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.