Monitoring a podpora hniezdnych možností pre plamienku driemavú na juhovýchode Slovenska

Cieľom projektu je zlepšenie hniezdnych možností pre plamienku driemavú vyvesením vhodných búdok na lokalitách s jej potencionálnym alebo trvalým výskytom a získanie poznatkov o jej aktuálnom rozšírení.

Hlavný riešiteľ: Martin Danilák

Miesto realizácie projektu: okresy Michalovce, Trebišov, Sobrance

Trvanie projektu: február – október 2023

Prečo sa projekt realizuje: Realizáciou projektu budú vytvorené lepšie a bezpečnejšie hniezdne možnosti pre plamienku driemavú, ktoré momentálne absentujú v poľnohospodárskych objektoch. Zároveň budú zozbierané aktuálne údaje o hniezdnom rozšírení plamienky driemavej na východnom Slovensku, pretože v súčasnosti tieto údaje chýbajú.

Aktivity a výstupy

1. kontrola potenciálnych a známych hniezdnych lokalít plamienky driemavej

2. inštalácia búdok na vhodných lokalitách

3. spolupráca s poľnohospodármi a osveta o hniezdení sov a areáloch poľnohospodárskych družstiev

Výsledky

Počas realizácie členského projektu bolo v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance skontrolovaných 16 búdok pre plamienku driemavú, čím boli získané aktualizované údaje o rozšírení tohto druhu na východnom Slovensku. Na dvoch lokalitách boli zaznamenané 3 úspešné hniezdenia, pričom páry vychovali celkovo 24 mláďat. Na vhodných miestach, v poľnohospodárskych areáloch, bolo vyvesených 10 búdok. Vážime si prístup a spoluprácu s predsedami a majiteľmi poľnohospodárskych družstiev. Na znak vďaky sme im venovali uznanie „Objekt priateľský k sovám".

Výroba búdky pre plamienku driemavú.

"Plamienkovník" - búdka pre plamienku driemavú.

Vyvesená búdka pre plamienku driemavú.

Kontrola búdky.

Znáška plamienky driemavej a zásoba ulovenej koristi v búdke.

Mláďatá plamienky driemavej.

Poďakovanie poľnohospodárom za spoluprácu.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd